ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป 15 ธันวาคม 2562   เวลา 21:24:57 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมเดิน-วิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 2562

นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 2562 FINISHER "สานฝันพลังท้องถิ่นไทย" ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเช้าตรู่วันที่ 14.. (อ่านต่อ)

User Image นางปิยากร อินต๊ะมุด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2562   เวลา 09:26:57 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
เทศบาลเมืองพะเยา

โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ณโรงแรม Royal City

นางปิยากร อินต๊ะมุด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 ธันวาคม 2562   เวลา 19:55:58 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฟุตซอลหญิง 18 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง 18 ปี กับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่37 นครระยองเกมส์
#ขอบคุณท่านนายก อบจ.นครราชสีมา
#ขอบคุณท่านรองนายก อบจ.นครราชสีมา
#ขอบคุณทีมงานผู้บริหารทุกๆท่าน
#ขอบคุ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 ธันวาคม 2562   เวลา 19:52:57 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เดิน-วิ่ง

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ร่วมงาน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ โดยมี“ผู้ว่าฯ วิเชียร จันทรโณทัย” พร้อม “นายกฯ ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี”
สานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน
ร่วมปล่อยตัว“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”
#องค์การบริหารส่วนจั.. (อ่านต่อ)

User Image นายจักรกฤษ การประชิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 ธันวาคม 2562   เวลา 13:16:40 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
เทศบาลเมืองพะเยา

อบรม "Maximizing Student Engagement 2019"

ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งครูเข้ารับการอบรม "Maximizing Student Engagement 2019" เพื่อนำแนวทางสู่การพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โดยทีมวิทยากร Total Education Solution ณ โรงแรม Grand Vista จ.เชียงราย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ โพธิ์ศรี ข่าวทั่วไป นักเรียน 14 ธันวาคม 2562   เวลา 10:49:33 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
เทศบาลนครนครสวรรค์

กิจกรรมวชิาการ Coaching Teams

ระหว่างวันที่ 10, 12-13 ธันวาคม 2562 คณะทีม Coaching ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของครูร่วมพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1.ครูกมลวรรณ และครูวินัย วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
2.ครูภัคคิณี และครูชาลินี วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1
3.ครูปิยะนาฏ และครูสุรีย์ วิชาคณิตศาสตร์ และ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ โพธิ์ศรี ข่าวทั่วไป นักเรียน 14 ธันวาคม 2562   เวลา 10:26:59 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ประมวลภาพการประเมินครูผู้สอนดีเด่น ระดับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ กับครูผู้เข้าประกวดในนาม รร.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีการประเมินครูผู้เข้าประกวดตามดครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
ครูผู้เข้าประกวด ได้แก่
1.นางณํฐนนทพร สุ่นนิ่ม ประกวดครูผู้สอนระดับปฐมวัย
2.นางเพียงใจ ๓๔่โทสนธิ์ ประกวดครูผู้สอนกลุ่มสาระคณ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 ธันวาคม 2562   เวลา 21:29:23 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 69

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๒ – วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีษะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 ธันวาคม 2562   เวลา 12:49:52 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรีฑา นครระยองเกมส์

1 likes - 0 comments

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 ในระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 ส่งนักกรีฑาเป็นตัวแทน อบจ.นครราชสีมา ในประเภทวิ่งมินิมาราธอน 5000เมตร ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 ธันวาคม 2562   เวลา 12:09:43 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือพี.เอส.แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 .. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2562   เวลา 11:37:46 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักการศึกษาจัดอบรมการใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATION

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและโครงการดำเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอเลกทรอนิกส์ตามโครงการไทยแลนด์ 4.0 เพื่อทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติใช้งานจริง สำหรับงานสารบรรณแก่เจ้าหน้างานธุรการสถานศึกษาในสังกัด และตัว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤศจิกายน 2562   เวลา 19:52:35 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

การนิเทศติดตาม

25 พ.ย.62 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09:43:39 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบ.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 14:31:05 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

วันนี้ (21-11-62) เวลา 14.00 น. ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้รับผิดชอบงานด้านกีฬา ร่วมประชุมปรึกษาหารือในแนวทางการจัดการแข่งขัน รูปแบบการจัดก.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 11:38:22 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประชุมหารือการจัดสรรอาหารเสริม (นม)

วันนี้ (21-11-62) เวลา 10.00 น. ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานการประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอาหารเสริม (นม) และบุคลากรสำนักการศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) เ.. (อ่านต่อ)

User Image นางจุรีรัตน์ เอี่ยมสุภา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 14:21:53 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

Sbmld

1 likes - 0 comments

วันที่17 พ.ย.อบรมเข้มข้นมากๆๆๆ

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13:55:51 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมวันที่2

จัดหนักจัดเต็ม SBMLD วันที่ 17 พ.ย. 62

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10:56:40 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรม sbmld lnnovation วันที้ 2

ทุกคนสนใจ..ตั้งใจ...สุดยอดจริงๆ

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 15:08:22 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการกศ.อิเล็กทรอนิกส์

5 likes - 0 comments

คุณครูทุกคนสนใจในการอบรม..เรียนรู้อย่างมีความสุข

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 15:06:42 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการกศ.อิเล็กทรอนิกส์

คุณครูทุกคนสนใจในการอบรม..เรียนรู้อย่างมีความสุข

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

IPOWER Contact Center

โทร 02-114-7065

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000