Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางลักษณา รอดฉัยยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:24:23 น.
โรงเรียนรัชตวิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ถูกใจ 1

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาระบบดิจิตัล ระหว่างวันที่ 21-22พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง E-classroom โรงเรียนรัชตวิทยาคม ชั้น3.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:12:26 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ประชุมการเตรียมการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่1 และทดสอบร่างกาย และรับรายงานตัว นศท.ปี 2,3 ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ประชุมการเตรียมการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่หนึ่ง และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2,3 จากการประชุม ศูนย์ฝึกที่ 7 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้รับมอยหมายให้เป็นเจ้าภาพศูนย์ฝึกต่อไป จนกว่าจะมีการลงมติที่ประชุมใหม่อีกครั้ง และประชุมเตรียมการตอนรับ คณะชุดครูฝึก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 26 นาย .. (อ่านต่อ)

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป นักเรียน 17 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:00:31 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองพร้อม ครูพร้อมและลูกๆนักเรียนพร้อม

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป นักเรียน 17 พฤษภาคม 2561   เวลา 10:47:40 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

ปีการศึกษา 2561

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สูุ่ประเทศเทศ 4.0 SBMLD Innovation

User Image นายชวัลณัฐ แทนคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 15 พฤษภาคม 2561   เวลา 21:02:19 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤศภาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image นายวรภัทร แก้วคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 11 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:19:01 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป 10 พฤษภาคม 2561   เวลา 19:40:24 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 09 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:48:40 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (เด็กวัยใสใส่ใจรักษ์บ้านเกิดลดละเลิกอบายมุข)

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(เด็กวัยใสใส่ใจรักษ์บ้านเกิดลดละเลิกอบายมุข) โดยได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายเภอแก้งคร้อ มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้ความรู้และแนวทางป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 09 พฤษภาคม 2561   เวลา 08:06:31 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธานในพิธี ผู้ปดครองรับฟังคำชี้แจงและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
รายงานโดยครูช่อทิพย์ เมืองแก้ว.. (อ่านต่อ)

User Image นายพีรศักดิ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา ข่าวทั่วไป โรงเรียน 07 พฤษภาคม 2561   เวลา 21:15:36 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดเทอมแล้ววันนี้ 7/5/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 25ุ61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดเทอมต้อนรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ 1/2561 ด้วยกิจกรรม "ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้" แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยความรักจากคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรุณรัตน์ ระวิโชติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 พฤษภาคม 2561   เวลา 15:57:13 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATION

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 โครงการพัฒนาะบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐.. (อ่านต่อ)

User Image นายกิตติศักดิ์ สิงคะจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:45:44 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

โครงการพ่อแม่คนที่สอง

 • ถูกใจ 2

เยี่ยมลูกๆครับ

User Image นางสุรัญญา แสงจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 พฤษภาคม 2561   เวลา 13:59:32 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ได้อบรมโปรแกรม SBMLD Innovation ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรภัทร แก้วคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 07 พฤษภาคม 2561   เวลา 12:50:09 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม สะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น วันที่

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม สะเต็มศึกษา ระดับ ม.ต้น วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา อปท.109 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อบจ.ศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ชไมพร ชูมนต์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 04 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:21:08 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวลิน บุญมี

 • ถูกใจ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวลิน บุญมี นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนทีมชาติไทย ชนะเวียตนามรอบชิงชนะเลิศ 5:0 ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ณ จังหวัดสงขลา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัญญารัตน์ โพธิ์เพิ่ม ข่าวเกียรติยศ 04 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:20:33 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายรับรางวัลเหรียญทองกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนทีมชาติไทย

 • ถูกใจ 4

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว เกวลิน บุญมี นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาปันจักสิลัตเยาวชนทีมชาติไทย.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุทิน ธรรมวัง ข่าวทั่วไป นักเรียน 04 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:19:31 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามรอยรุ่นพี่

 • ถูกใจ 7

รัฐนนท์ อินแป้น เจ้าหนูโคล่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กับบรรยากาศการฝึกซ้อมในแคมป์เก็บตัวฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดอายุ 16 ปีชาย เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมลงทำการการเเข่งขัน ฟุตบอลรายการ "AFF U16 CHAMPIONSHIP 2018" ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2561 ณ ประ.. (อ่านต่อ)

User Image นางเกศรินทร์ บุญธรรม ข่าวทั่วไป โรงเรียน 04 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:19:24 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เข้าร่วมอบรมครูต้นแบบ รุ่นที่ 8

 • ถูกใจ 7

โครงการอบรมครูต้นแบบ สถานศึกษาในความร่วมมือ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วรรณศิริ ฮ้อรอด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:14:22 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

 • ถูกใจ 12

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พิจิตรา วิจารณกุล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤษภาคม 2561   เวลา 10:57:41 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 28-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ครูพงศธร สิ่งสำราญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และครูพิจิตรา วิจารณกุล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เข้าอบรม
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 01 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:03:21 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการระบบอินเทอร์เน็ตด้วย Mikrotik

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมกับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการระบบอินเทอร์เน็ตด้วย Mikrotik ให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีท่านปลัดจริย.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 เมษายน 2561   เวลา 15:03:00 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 19 เมษายน 2561   เวลา 20:31:34 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

วันที่ 4 เมษายน 2561 มีนักเรียนมารายงานตัว ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยเบื้องต้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารายงานตัว จำนวน 42 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัว จำนวน 32 คน .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 15 เมษายน 2561   เวลา 15:55:56 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ทำการประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน คือ นางสาวพิมพ์มาศ ชูเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวช่อทิพย์ เมืองแก้ว และนางสาวปุญญิศา เมืองจันทึก .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 15 เมษายน 2561   เวลา 14:42:54 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว

 • ถูกใจ 1

คณะครูกลุ่มโรงเรียนเขาเขียวเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยมี ผอ.วุฒิชัย สำราญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองขามวิทยา
เป็นผู้นำคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ .. (อ่านต่อ)

User Image นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล ข่าวทั่วไป 07 เมษายน 2561   เวลา 16:05:34 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รับมอบตัวนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

 • ถูกใจ 1

รับมอบตัวนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยการนำของ ผอ.ถวิล สร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ โคตรภูเขียว ข่าวทั่วไป นักเรียน 04 เมษายน 2561   เวลา 09:36:37 น.
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

ชาวฟ้า-เหลืองยินดีต้อนรับ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ นายบังอร หนุนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมคัดกรองนักเรียน) ณ หอประชุมหลังเก่า โรงเรียนกวางโจนศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 02 เมษายน 2561   เวลา 21:00:25 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนดังกล่าว ให้กับคณะครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

ช่อทิพย์ เมืองแก้ว

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 02 เมษายน 2561   เวลา 20:59:57 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนดังกล่าว ให้กับคณะครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

ช่อทิพย์ เมืองแก้ว

User Image นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2561   เวลา 12:25:18 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณ หอประชุม อาคารเรียน 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรีย.. (อ่านต่อ)

User Image นางเจียมจิตร สีสันต์ ข่าวทั่วไป นักเรียน 30 มีนาคม 2561   เวลา 14:15:42 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระบบInnovation

30 มีนาคม 2561 คณะครูรร.กันทรอมวิทยาคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระบบInnovation sbmld ณ ห้องโสตทัศนศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อโณทัย คงอินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มีนาคม 2561   เวลา 09:32:52 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รับสมัครนักเรียนผ่านระบบ Innovation

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผ่านระบบ Innovation.. (อ่านต่อ)

User Image นายประกาศิต จินดาศรี ข่าวทั่วไป 28 มีนาคม 2561   เวลา 21:43:56 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รูปภาพงานโรงเรียน

ท่านใดต้องการรูปถ่ายงานโรงเรียนที่ถ่ายด้วย ***กล้องส่วนตัวของผม*** ให้เข้าไปเลือกและทำการคัดลอกได้จากเพจนี้เลยนะครับ ผมทำการแยกเป็นอัลบั้มไว้ให้แล้ว มีรูปเป็นหมื่นรูป อัพไว้มาหลายปีแล้ว เคยแจ้งในที่ประชุมไปนานแล้ว แต่คงไม่มีใครใส่ใจเท่าไหร่ เลยชอบมาถามว่าจะเอารูปได้ที่ไหน เข้าไปตามนี้กดถูกใจและติดต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 27 มีนาคม 2561   เวลา 06:23:39 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

อบรมหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มขุนหาญสหวิพัฒน์จัดอบรมหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ในวันที่ 26-27 มีนาคม. 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยมี นายโมกสิทธิ์ ดวงกลาง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นภาพร วรรณทอง ข่าวทั่วไป 26 มีนาคม 2561   เวลา 20:53:25 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 วันแรกของการรับสมัครนักเรียน มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ จำนวน 85 คน ม.4 ห้องเรียนปกติ จำนวน 140 คน ห้องเรียนเพาะพันธ์ุปัญญา จำนวน 21 คน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 มีนาคม 2561   เวลา 11:36:17 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ตำแหน่ง ครู ได้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และได้ส่งกิจกรรม เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มีนาคม 2561   เวลา 11:23:08 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียนยุคใหม่

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ตำแหน่ง ครู ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียนยุคใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสายสุรีจุติกุล คณะศึกษา.. (อ่านต่อ)

User Image นายถวิล สร่ายหอม ข่าวทั่วไป 25 มีนาคม 2561   เวลา 14:02:59 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพาะพันธุ์ปัญญา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากเมื่อวาน(ศึกษาดูงานที่ รร.ไพรบึงและรร.สิกขาสัมมา สันติอโศก กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ) คือการถอดบทเรียน 1)ได้อะไรจากการศึกษาดูงานที่ไพรบึงและสันติอโศก 2)กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเมื่อกลับโรงเรียนแล้วจะทำอะไร เป็.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 24 มีนาคม 2561   เวลา 10:41:03 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

พิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

 • ถูกใจ 1

ร่วมพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” ในวันที่ 24 มีนาคม 2561
ณ บริเวณวงกลมอำเภอขุนหาญ อ. ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นายถวิล สร่ายหอม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มีนาคม 2561   เวลา 19:13:00 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงการเพาะพันธ์ปัญญา

 • ถูกใจ 1

วันนี้ที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ของศรีสะเกษเช่นเดียวกับโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มีการสะท้อนผล จากโรงเรียนที่ดำเนินการ มีการแนะนำโครงการ และทำความเข้าใจ "SEEEM" ซึ่งเป็นผลมาจาก "STEM"+เศรษฐกิจพอเพียง" ได้เยี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 23 มีนาคม 2561   เวลา 18:26:16 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ประชุมชี้แจงเรื่องการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน

 • ถูกใจ 1

นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น เพื่อลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง.. (อ่านต่อ)

User Image นายพีรวรรธน์ จิตนวล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2561   เวลา 17:02:22 น.
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

ผ้าป่าศิษย์เก่า กจ. รุ่น 8

 • ถูกใจ 1

ขอบคุณคณะศิษย์เก่า กจ. รุ่น 8 ที่มาทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง ครับ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุก ๆ ท่านครับ.. (อ่านต่อ)

User Image นายพีรวรรธน์ จิตนวล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2561   เวลา 15:50:59 น.
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบ INOVATION นี้ได้เลยนะครับ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จีรนันท์ คณาพันธ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 22 มีนาคม 2561   เวลา 14:19:23 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านงานสารบรรณ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรงศรีลำดวน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านงานสารบรรณ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรงศรีลำดวน

User Image น.ส.นภาพร วรรณทอง ข่าวทั่วไป 22 มีนาคม 2561   เวลา 13:13:47 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การศึกษาดูงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายถวิล. สร่ายหอม ผู้อำนวยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และคณครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน 22 คน เรื่อง งานพัสดุ และ การใช้ระบบ SBMLD Innovation ในการบริหาร .. (อ่านต่อ)

User Image นายพีรวรรธน์ จิตนวล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2561   เวลา 17:08:25 น.
โรงเรียนกวางโจนศึกษา

กิจกรรมค่ายลูกเสือ 2560

เดินทางไกล พิธีเปิด

User Image นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ ข่าวทั่วไป 20 มีนาคม 2561   เวลา 09:31:45 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

ประชุมครูเพื่อติดตามงาน

เชิญคุณครูโรงเรียนสายธารวิทยาทุกท่านประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อแจ้งข้อราชการและจัดทำเอกสาร ปถ.ต่าง ๆ และเตรียมการระดมทรัพยากรศิษย์เก่าในวันที่ 13-14 เมษายน 2561 ที่ห้องกิ่งพยอม เวลา 10.00 น... (อ่านต่อ)

User Image นายถวิล สร่ายหอม ข่าวทั่วไป 20 มีนาคม 2561   เวลา 08:51:36 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การจัดพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ

อำเภอขุนหาญโดยนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอ กำหนดจัดงาน บวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระปิยมหาราช" ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การนี้โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมื.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อโณทัย คงอินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มีนาคม 2561   เวลา 19:23:38 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ "โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์"ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 19 มีนาคม 2561   เวลา 18:43:14 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำการสอบในวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีนักเรียนระดับชั้น ม. 1 สมัคร จำนวน 42 คน ระดับชั้น ม. 4 สมัคร จำนวน 24 คน การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะทำการมอบตัวในวันที่ 28 มีนาคม 2561.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th