ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 เมษายน 2563   เวลา 11:34:27 น.
โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

Update Online Teach & Study

Update ตั้งค่าระบบบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน Online Teach & Study

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 เมษายน 2563   เวลา 16:59:14 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การสร้างห้องเรียนออนไลน์

วันที่ 6 เมษายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์จากโปรแกรม GOOGLE CLASSROOM เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 .. (อ่านต่อ)

User Image นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 เมษายน 2563   เวลา 18:43:52 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การใช้งาน DISCORD ในการเรียนการสอนนักเรียน

User Image นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 เมษายน 2563   เวลา 18:33:42 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 เมษายน 2563   เวลา 11:25:59 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายวินุลาศ เจริญชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 เมษายน 2563   เวลา 18:42:48 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ONET ม.3 ของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

1 likes - 0 comments

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการสอบในครั้งนี้ได้ลำดับที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 เมษายน 2563   เวลา 15:59:57 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การขั้นตอนการคัดกรอง นักเรียนเข้ารับวุฒิการศึกษา ประจำปี 2562

1 likes - 0 comments

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการคัดกรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เข้ารับวุฒิการศึกษา .. (อ่านต่อ)

User Image นายสมพงษ์ สุริยะวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 เมษายน 2563   เวลา 22:00:43 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 เมษายน 2563   เวลา 20:14:24 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม

1 likes - 0 comments

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมแก่นักเรียนในการฝึก ปฏิบัติ อบรมในเรื่องคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ฝึกสมาธิทุกวันพุธของสัปดาห์ชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลิกเรียน สมดังเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม.. (อ่านต่อ)

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 เมษายน 2563   เวลา 20:10:00 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

โครงการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย

1 likes - 0 comments

ศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนแต่ละสายชั้นนำเสนอสถานที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานี โดยการเชิญชวนให้ไปเที่ยวชมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี.. (อ่านต่อ)

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 เมษายน 2563   เวลา 20:05:04 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

โครงการโตไปไม่โกงด้วยคุณธรรม

1 likes - 0 comments

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีส่งเสริมจัดกิจกรรม โตไปไม่โกงด้วยคุณธรรมแก่นักเรียน โดยให้นักเรียนได้นำเสนอกิจกรรมตามหลักคุณธรรมที่เกี่ยวกับการซื่อสัตย์สุจริตในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.. (อ่านต่อ)

User Image นางวราภรณ์ กาญจนเคหะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 เมษายน 2563   เวลา 19:01:10 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

กิจกรรม "สานฝันวันสดใส" 5 มีนาคม 2563

1 likes - 0 comments

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย (นักเรียนระดับอนุบาล 3)

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2563   เวลา 14:29:32 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.๑-๓

1 likes - 0 comments

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภายในสถานศึกษา

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2563   เวลา 14:27:34 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ป.๕

2 likes - 0 comments

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรภายในสถานศึกษา โดยมี ผอ. สุเทพ พงษ์ปวโรภาส เป็นประธาน.. (อ่านต่อ)

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2563   เวลา 14:22:01 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะปี63

1 likes - 0 comments

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิงล้วน เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคต่อไป.. (อ่านต่อ)

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2563   เวลา 14:19:13 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

1 likes - 0 comments

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภายในสถานศึกษา โดยมีท่าน ผอ.สุเทพ พงษ์ปวโรภาส ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นประธาน.. (อ่านต่อ)

User Image นายประพัฒน์ กองศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2563   เวลา 14:16:03 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

กิจจกรรมท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ ปีการศึกษา 2562

1 likes - 0 comments

ศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ "ท่องเที่ยวปทุมธานีวิถีไทยรามัญ" โดยจัดแสดงผลงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนและครูนักเรียน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ภายในงานได้รับเกีย.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 เมษายน 2563   เวลา 20:51:00 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผล o-net ปี 2562

2 likes - 0 comments

ผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 เมษายน 2563   เวลา 16:56:33 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมฝ่ายบริหาร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อปรึกษาหารือวางแผนร่วมกันและเตรียมความพร้อมในการจัดทำตารางทำงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน online และมอบหมายภาระงานในระหว่างปิดภาคเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มีนาคม 2563   เวลา 15:36:52 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมยินดีกับผลการสอน o net นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562

1 likes - 0 comments

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยการบริหารของ ท่านผู้อำนวยการเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองฯ ถาวร เฉลิมจาน รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป รองฯ ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์ รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .. (อ่านต่อ)

User Image นายสิรภพ กาฬสุวรรณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 มีนาคม 2563   เวลา 11:37:49 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองพะเยา

แจ้งการรายงานผลการเรียนของสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 1-6 ทม.พะเยา

หน่วยศึกษานิเทศก์ของแจ้งถึงทุกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง ให้แจ้งผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านโปรแกรม SBMLD
สืบเนื่องจากเทศบาลได้ดำเนินการ"งานระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐" ซึ่งได้จัดซื้อจั.. (อ่านต่อ)

User Image นายทศพล ศิลาเกษ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มีนาคม 2563   เวลา 10:57:54 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

2 likes - 0 comments

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มี 1 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มี 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ แผนการเรียนช่างทั่วไป(อ่านต่อ)

User Image นางจิตรา วิเศษชาติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มีนาคม 2563   เวลา 15:35:35 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บรรยากาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

3 likes - 0 comments

บรรยากาศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาช่วงปิดภาคเรียน

User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มีนาคม 2563   เวลา 09:09:17 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การปลูกไผ่มงคลล้านต้นในหน้าฝนปีนี้

3 likes - 0 comments

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นไผ่มงคล ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เพาะพันธุ์มาแล้ว 2 สัปดาห์ ต้นกล้ากำลังงอกและเติบโต และโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ได้ทำหนังสือรายงานผลการดำเนินการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทุกวันที่25ของเดือน.. (อ่านต่อ)

User Image นายณฑสัน คำวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มีนาคม 2563   เวลา 21:11:27 น.
โรงเรียนบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คะแนนสอบโอเน็ตคณิตศาสตร์เต็ม 100%

เด็กชายอภิรักษ์ สันติวีระวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบโอเน็ต 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนบัวใหญ่ อบจ.นครราชสีมา ยินดีด้วย นะครับคนเก่งของเรา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มีนาคม 2563   เวลา 11:19:42 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

5 likes - 0 comments

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาน ปลอดภัย

User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มีนาคม 2563   เวลา 09:55:49 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมแม่ค้าผู้ประกอบการ

1 likes - 0 comments

วันที่25 มีนาคม 2563 ได้มีการประชุมแม่ค้าผู้ประกอบการโรงอาหารโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน
ในการตำหน่ายอาหารในปีการศึกษา 2563.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มีนาคม 2563   เวลา 09:27:28 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

3 likes - 0 comments

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูที่ 138 หมู่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มีนาคม 2563   เวลา 17:03:15 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

sbmld innovation

2 likes - 0 comments

เราจะกลับมา

User Image น.ส.กมลวรรณ ผลธุระ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มีนาคม 2563   เวลา 16:14:29 น.
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Test : ข่าว

1 likes - 0 comments

Test : Test การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มีนาคม 2563   เวลา 13:01:58 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนาเบื้องต้นง่าย ๆ

การป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนาเบื้องต้นง่าย ๆ ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเราทุกคน ... กฤษณาวิทยา

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มีนาคม 2563   เวลา 11:02:25 น.
โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

Ipower สร้างระบบสมัครนักเรียน Online ป้องกัน COVID-19

แจ้งเรื่อง Update ระบบสมัครนักเรียน Online จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้กับภาคการศึกษา ทางบริษัทได้พัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียน Online ให้กับโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่).. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2563   เวลา 13:33:51 น.
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เปิดระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบ www.psis.me/register

User Image นายกำธร ฉัตรเสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2563   เวลา 11:52:28 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
เทศบาลนครนครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รับสมัครเรียน ออนไลน์

ตามนโยบายป้องกันโรคระบาด ไวรัสโคโรนา COVID - 19
หลักสูตรและชั้นปีที่รับสมัคร
๑ อนุบาล ๑ (๓ ขวบ) หลักสูตร English program
๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร English program
๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร English program
และ
๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรทั่วไป (หลักสูตรแ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี สันทัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2563   เวลา 15:41:42 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมทำหน้ากากอนามัย

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการป้ การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) และจัดทำหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี สันทัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2563   เวลา 15:41:37 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมทำหน้ากากอนามัย

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการป้ การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) และจัดทำหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กาญจนา ทวีพงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2563   เวลา 09:34:53 น.
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครออนไลน์

ในการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทางโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
ขอให้มาสมัครเรียน “ทางระบบออนไลน์” แทนการมาสมัครเรียนด้วยตนเอง

คลิกสมัครเรียน โดยแสกน QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

http://www.sbmldinn.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์ แฉขุนทด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 21:12:44 น.
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมจึงเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4ออนไลน์ ตลอด 24 ช.ม. ตามประกาศด้านล่างนี้.. (อ่านต่อ)

User Image นายโมไนย แสงอรุณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 19:43:50 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
เทศบาลนครนครสวรรค์

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

1 likes - 0 comments

ประกาศ >> เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 แบบออนไลน์
>> โดยสแกน QR code เพื่อเข้าสู่ Link การรับสมัคร
>> กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วกดบันทึก
ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2563.. (อ่านต่อ)

User Image นายกสิณัฏฐพร สุขสวัสดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 16:19:33 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนสูงเนิน รับสมัตรนักเรียน ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน จึงให้เปลี่ยนแผนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 มาเป็นการรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์แทน
นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจจะให้บุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 15:41:46 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิท-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของนักเรียน โรงเรียน ฯ จึงขอปรับเปลี่ยนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 .. (อ่านต่อ)

User Image นางปรานอม ไกรสุทธา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 14:14:00 น.
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 .. (อ่านต่อ)

User Image นายเชิดสิทธิ์ บุญทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 14:00:58 น.
โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เป็ฯระบบสมัครออนไลน์ โดยให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 ระบบ SBMLDINNOVATION ช่องทางที่ 2 Google Form.. (อ่านต่อ)

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 14:00:28 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรีียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2563 .. (อ่านต่อ)

User Image นางฐิติมา ฤทธิ์จันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 13:36:47 น.
โรงเรียนสองครพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสองครพิทยาคม

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสองครพิทยาคม

User Image นายวุฒิพงษ์ หนองยาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มีนาคม 2563   เวลา 12:39:51 น.
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มีนาคม 2563   เวลา 23:08:56 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน โรงเรียน ฯ จึงขอปรับเปลี่ยนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ โดยสามารถ สแกนที่ QR Co.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มีนาคม 2563   เวลา 18:01:42 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

1 likes - 0 comments

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวประกาศรับสมัครเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 มีนาคม 2563
สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สแกนคิวอาร์โค้ด กรอกแบบฟอร์ม ไม่ต้องยื่นเอกสาร .. (อ่านต่อ)

User Image นายอุกฤษฎ์ กองภา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มีนาคม 2563   เวลา 17:17:21 น.
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ประกาศจากโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

การประกาศเรื่องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

User Image นายสมยศ ระย้าอินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มีนาคม 2563   เวลา 15:00:22 น.
โรงเรียนบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

1 likes - 0 comments

โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สนใจสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลย.. (อ่านต่อ)

User Image นายมเหสักข์ เสนไสย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มีนาคม 2563   เวลา 09:22:23 น.
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปิดรับสมัครแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส covid19 ทางโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จึงดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ..และเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านครับ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มีนาคม 2563   เวลา 00:07:06 น.
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์.. (อ่านต่อ)

User Image นายณัฐฐพจ บุญเยี่ยม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มีนาคม 2563   เวลา 15:45:39 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการ ดร.มานิต เหลื่อมกุมมาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการอบรมปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติแก่นักเรียนเพื่อเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มีนาคม 2563   เวลา 09:51:12 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สน.กศ. คุมเข้มคนเข้าออก คัดกรอง COVID-19

1 likes - 0 comments

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ทางสำนักการศึกษาฯ อาคารวัดสุทธจินดา
ขออนุญาตตรวจวัดอุณภูมิร่างกายสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้ที่เข้ามาทำธุระก่อนเข้าพื้นที่
ณ บริเวณหน้าลิฟท์โดยสารชั้น 1
ขอบพระคุณล่วงหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือ(อ่านต่อ)

User Image นางนารี สัตยาพันธุ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มีนาคม 2563   เวลา 08:09:16 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อบรมลงคะแนนผ่านโปรแกรม SBMLD

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อบรมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการลงคะแนนผลการเรียนนักเรียนผ่านโปรแกรม SBMLD
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
วิทยากร โดย ครูนพพร พนานุสรณ์ ครูนภาพร วรรณทอง และครูพิจิตรา วิจารณกุล
ที่ห้องคอมพิวเตอร์ .. (อ่านต่อ)

User Image นางนารี สัตยาพันธุ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มีนาคม 2563   เวลา 08:03:29 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อบรมงานแนะแนว ทุนเสมอภาคนักเรียน ม.ต้น

งานแนะแนวจัดให้มีการอบรม โปรแกรมแนะแนวทุนเมอภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้อมคอมพิวเตอร์.. (อ่านต่อ)

User Image นางนารี สัตยาพันธุ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มีนาคม 2563   เวลา 08:00:04 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเเชี่ยวชาญ
๒๔-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มีนาคม 2563   เวลา 18:07:46 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน

แผนที่โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา : คลิกเพื่อดูแผนที่

(อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มีนาคม 2563   เวลา 14:37:03 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายกนก ห่วง รร.ในสังกัด อบจ.โคราช จาก COVID-19 เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ออกไปไม่มีกำหนด

วันนี้ (17 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา โดย ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ คณะจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา และ นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รก.รอง.ผอ.สำนักการศึกษาฯ เชิญผู้บริหารสถานศึกษา รร.ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นายปัญญา พรยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 มีนาคม 2563   เวลา 14:29:19 น.
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมประจำเดือนบุคลากรครู และการให้ความรู้การป้องกันโรค COVID 19

1 likes - 0 comments

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายลำภึง ภุมรา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 และการประชุมให้ความรู้บุคลากรครูในการป้องกันโรค COVID 19 .. (อ่านต่อ)

User Image นายสถิตย์ ประสังขิณี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มีนาคม 2563   เวลา 15:56:40 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียมน้อมฯโคราช ส่งเสริมเด็กทำดี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ขอชื่นชมเด็กทำความดี คือ น.ส.นัชชา ทองดี นักเรียนชั้น ม.4/1 ที่เก็บสร้อยคอพร้อมพระเลี่ยมทองของผู้ปกครองเด็กได้ในวันรายงานตัวนักเรียน 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้นำแจ้งครูเพื่อประกาศตามหาเจ้าของ วันนี้ มีผู้ปกครองมาแสดงตนรับของคืนพร้อมมอบรางวัลสินนำ้ใจ.. (อ่านต่อ)

User Image นางวิภาดา หิรัญคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 มีนาคม 2563   เวลา 17:04:56 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมเขิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายนิคม วุฒิยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มีนาคม 2563   เวลา 13:12:13 น.
โรงเรียนบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ฝ่ายบริหารวิชาการเรื่อง

3 likes - 0 comments

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายสมยศ ระย้าอินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เรื่อง "บริหารงานวิชาการในระบบ SBMLD Innovation" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 333 โรงเรียนบัวใหญ่ โดยมีวิทยากรจากงานระบบ SBMLD โรงเรียนบัวใหญ่ มาให้ความรู้ในด้านก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 มีนาคม 2563   เวลา 10:23:12 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองนายกฯ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา

เมื่อวานนี้ (12 มี.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดย นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี นายนพล วงศ์ประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. , นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รก.รอง ผอ.สำนักการศึกษาฯ และนางวิสาขา ราชธา รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ออกตร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.มนัญชยา แก้วสุรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มีนาคม 2563   เวลา 10:56:53 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองนายกฯ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ ผอ.สถานศึกษาสังกัด อบจ.โคราช ทั้ง 58 โรงเรียน

4 likes - 0 comments

เมือวานนนี้ (10 มี.ค.63) เวลา 14.00 น.
นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 รร.
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒ.. (อ่านต่อ)

User Image นายพชระ กวางทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2563   เวลา 21:06:12 น.
กองการศึกษา
เทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยท่านนายกจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้ง 4 เขต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงให้กองการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรการทบทวนแผน และการปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินรายได้.. (อ่านต่อ)

User Image นางพัชรินทร์ ภู่กลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 15:15:15 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครตรัง

โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จัดโครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดย อาจารย์สุทธิ์เสน่ห์ คงสบาย ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ป็นประธานในพิธีเกิด ซึ่งนายโชติวรรธ์ มุสิกะชะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศ.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 11:32:53 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังเชียร์ ร่วมโหวตให้นักเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังเชียร์
ร่วมโหวตให้กับนักเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา ของเรา ในการแข่งขัน To be number one IDOL รอบระดับภาคฯ เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 63 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เดอะมอลล์โคราช

คะแนนโหวตมีผลต่อคะแนน
1 โหวต = 1 คะ.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 16:01:53 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้นำนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 3
ได้ออกศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อมูล ตามสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดยโสธร ?ประกอบไปด้วย?- ศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร?- ชุมชนเมืองเก่าบ้าน.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 15:41:24 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ?องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563
โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค.. (อ่านต่อ)

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

IPOWER Contact Center

โทร 02-114-7065

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 22 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000