ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายสมยศ ระย้าอินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กรกฎาคม 2562   เวลา 10:40:59 น.
โรงเรียนพระทองคำวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายสมยศ ระย้าอินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา พร้อมด้วย นายกฤษดา แก้ววิจิตร ครู เข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะริช โฮเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหว.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมยศ ระย้าอินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กรกฎาคม 2562   เวลา 10:36:10 น.
โรงเรียนพระทองคำวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนพระทองคำวิทยา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

โรงเรียนพระทองคำวิทยา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม "แห่เทียนจำนำพรรษา" ปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยการนำของ
นายสมยศ ระย้าอินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน
ที่ร่วมมือและสร้างสรรค์งานด้วยความศรัทธาและจิตใจที่มุ่งมั่นเต็มเปี.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรณัฐ โชคบัณฑิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กรกฎาคม 2562   เวลา 10:39:40 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)เพื่อการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว เป็นประธานพิธี ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงเดือน ชัยยะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กรกฎาคม 2562   เวลา 09:46:13 น.
โรงเรียนประทาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนประทาย

  • ถูกใจ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/4 เข้าร่วมโครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2562. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายภักดี นามวิจิตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กรกฎาคม 2562   เวลา 15:04:04 น.
โรงเรียนมัธยมดงยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร ครู นักเรียนมัธยมดงยาง จัดกิจกรรมถวายต้นดอกเงิน ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณวัดป่าบ้านหนองแคนน้อย ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม.. (อ่านต่อ)

User Image นางนพมาศ สิงห์ทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กรกฎาคม 2562   เวลา 15:14:53 น.
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ที่วัดบ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 16:27:51 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู
นักเรียนและ ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้นำขบวนแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัด ณ หมู่บ้านหนองศาลา ร่วมกับโรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น มีขบวนแห่สวยงาม นักรียนแต่งกายชุดไทยและชุดพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และปลูกฝังวัฒนธรรมอันดี ให้รักษ์ในความเป็นไ.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 15:40:26 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแห่เทียนพรรษากับชุมชน

16 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาร่วมแห่เทียนพรรษากับชุมชนบ้านดอนแขวน ณ วัดดอนแขวนสาวะนาราม.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 10:34:46 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสกัดนาค เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กรกฎาคม 2562   เวลา 23:20:12 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนรรพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 กรกฎาคม 2562   เวลา 18:05:30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     201907031805300.pdf

ในปี 2560 วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 8 อำเภอ จำนวน 103 รายการ เพื่อเป็นข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้นำมารวบรวมไว้ เพื่อเป็นข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ภูม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มิถุนายน 2562   เวลา 09:53:13 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

“โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒”

“โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒” ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒.
สำหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สาม กับ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยากรโดย คุณครูนันทวัฒน์ นาคแสง (ครูนัน)
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 14:26:47 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 13:39:24 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

“โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒”

“โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒”
วิชาสังคมศึกษา วิทยากรโดย คุณครูณัฐชนก รูปประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว) ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 10:22:39 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ”

โรงเรียนบ้านนางาม สังกัด อบจ.สระแก้ว
เข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี"....
สะเต็มศึกษา(Science Technology Engin.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 10:12:06 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 09:20:29 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

อบรมเชิงปฎิบัติการ “โครงการการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู

  • ถูกใจ 2

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “โครงการการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาคุณภาพและมาต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 มิถุนายน 2562   เวลา 13:06:33 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  • ถูกใจ 1

คณะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 10:07:04 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ “หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching Mentoring “

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ “หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching Mentoring “ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 09:59:15 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net และยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การสอบยกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓. และยังเป็นการให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หางไกลอบายมุข , ยาเสพติด .

“ การเรียนในยุคปัจจุบัน มี.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th