Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.พินัน รัตนสุภา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:44:08 น.
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์

วันที่25-26เม.ย.2562 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเทศบาล.. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฏฐาภรณ์ เที่ยงธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:43:52 น.
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองทุ่งสง

SBMLD Innovation

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เข้าร่วมอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ณ.เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562
เพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท.เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กาญจนา สุวรรณยศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:22:19 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึษาอิเล็คทรอนิกส์

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจำนวน 9? คน? เข้าร่วมอบรม

User Image น.ส.กาญจนา สุวรรณยศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:22:12 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึษาอิเล็คทรอนิกส์

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจำนวน 9? คน? เข้าร่วมอบรม

User Image น.ส.พัชรินทร์ ชูทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:20:23 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง

การอบรมSBMLD

การอบรมโปรแกรมการบริหาร การอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 25 ถึง.. (อ่านต่อ)

User Image นายพิษณุวัฒน์ ศรีเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:19:13 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรม ระบบ sbmld การบริหารการศึกษา 4.0

คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการจัดการศึกษา 4.0 เพื่อเสริมสร้างการบริหารการจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ นายเสวียน สุวรรณภักดี กล่าวว่า เป็นระบบที่ดีที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เป็น one stop service คือการจัดการศึกษาที่เดียว ครอบคลุมทั้งระบบวิชาการ ระบบการบริหารการเงิน ระบบการบ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จุฑารัตน์ ประพฤติตรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:16:10 น.
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษอิเล็กส์ทรอนิกกส์

ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมอบรม ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

User Image น.ส.วรารัตน์ วารีรัตน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 13:14:30 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุ่งสง

SBMLD Innovation

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อบรมวันที่ 2 โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร. ชัชพลวานิช เพชรคง
(ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา)
.. (อ่านต่อ)

User Image นางรัตนา ทองคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 เมษายน 2562   เวลา 09:12:27 น.
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง

SBMLD Innovation

โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image นางรัตนา ทองคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 เมษายน 2562   เวลา 16:01:22 น.
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

อบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วรารัตน์ วารีรัตน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 เมษายน 2562   เวลา 13:57:21 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรม SBMLD Innovation โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

User Image น.ส.ตรีกูร ศรีจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 เมษายน 2562   เวลา 13:54:59 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
เทศบาลเมืองทุ่งสง

อบรม โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

 • ถูกใจ 2

ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

User Image นางเสาวภา คำแหง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 เมษายน 2562   เวลา 11:57:41 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 2

การใช้โปรแกรมใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้บริหาร ครู ในการปฏิบัติงาน เป็นการลดภาระงาน กระดาษ .. (อ่านต่อ)

User Image นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 เมษายน 2562   เวลา 22:40:52 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานวันเทศบาล24เมษายน2562ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

คณะครูบุคลากรโรงเรียนเทศบาล๓วัดเหนือร่วมงานวันเทศบาลและร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นทุกท่าน

User Image นางเพ็ญพิศ ฉายอำไพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 เมษายน 2562   เวลา 16:38:31 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

พิธีทอดถวายศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง

24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยนายมานิต เหลื่อมกุมมาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมพิธีถวายศาลาบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสืนธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานทอดถวาย.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป โรงเรียน 24 เมษายน 2562   เวลา 13:18:06 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมไว้อาลัย สจ.รชฎ ด่านกุล วัดศาลาลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ร่วมไว้อาลัย สจ.รชฎ ด่านกุล ณ วัดศาลาลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ.. (อ่านต่อ)

User Image นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 15:17:17 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งานวันปัจฉิมนิเทศโรงเรียนเทศบาล3วัดเหนือสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ยินดีกับเด็กทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา2561

User Image นายคัมภีร์ กึกสูงเนิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 12:05:57 น.
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สวัสดี

ทีมงาน ครูเทศบาล2วัดสว่างคงคา

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 10:39:09 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

22เม.ย.2562 โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา08.30น. ดร.กฤษต์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1, และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2562 ในระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ ห้องStreaming Classroom 3D.. (อ่านต่อ)

User Image นายทองภพ ไร่สงัด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 10:37:27 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

่ส่งเสริมการดื่มนมสำหรับเด็กอนุบาล

กิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาล๓วัดเหนือ

User Image นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 10:28:54 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

คณะครูบุคลากรร่วมงานประเพณีสงกรานต์

เทศบาล3วัดเหนือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ดีโน่สินธุ์ถิ่นคนน่ารัก

User Image นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 10:08:57 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาล3วัดเหนือเข้าสู่ประเทศไทย4.0

 • ถูกใจ 1

คณะครูบุคลากรตั้งใจมุ่งมั่นเข้าสู่ประเทศไทย4.0ในการอบรมที่หอประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในวันที่21-23เมษายน2562.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุพรรณี พรมเกตุ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 เมษายน 2562   เวลา 14:51:30 น.
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อบรมSBMLD

 • ถูกใจ 3

อบรมพนักงานครู ที่โรงเีีนผู้สูงอายุ

User Image นางเพ็ญพิศ ฉายอำไพ ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 22 เมษายน 2562   เวลา 11:59:30 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รับรางวัลดีเด่น

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ การจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ (Health) ระดับ ดีเยี่ยม จากกรมการปกครองท้องถิ่น.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุพรรณี พรมเกตุ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 เมษายน 2562   เวลา 15:55:06 น.
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อบรมSBMLD innovation

 • ถูกใจ 2

พนักงานครูเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้อบรมระหว่างวันที่21-23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

User Image นายณฐกมล ภูนิลามัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 เมษายน 2562   เวลา 15:48:33 น.
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2.อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารการจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์

 • ถูกใจ 1

วันที่ 21. เมษายน 2562
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารการจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์

User Image นางเพ็ญพิศ ฉายอำไพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 เมษายน 2562   เวลา 14:18:09 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก

วันที่ 9 เมษายน 2562 ร่วมบันทึกภาพประวัติศาตร์เพื่อเป็นที่ระลึกหลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน.. (อ่านต่อ)

User Image นายชิณณะกร อรรถวิลัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 เมษายน 2562   เวลา 10:34:37 น.
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบการบริหารจัดหารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 4.0

 • ถูกใจ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบการบริหารจัดหารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าประเทศไทย 4.0
ในวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.. (อ่านต่อ)

User Image นายกิตติศักดิ์ สิงคะจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 เมษายน 2562   เวลา 10:10:35 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อบรม sbmld innovation

Thailand 4.0

User Image นายชัยวัฒน์ นวลคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 เมษายน 2562   เวลา 13:38:41 น.
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ …เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย

(๑๓/๐๔/๖๒) นางจินตนา เอี่ยมสำอางค์ ผอ.กองการศึกษาฯ นายธนรัฐ มหาศาล ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ และคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.สุโขทัย ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระแม่ย่า ขบวนนางสงกรานต์ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น สงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณส.. (อ่านต่อ)

User Image นายชัยวัฒน์ นวลคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 เมษายน 2562   เวลา 13:37:58 น.
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

(๗-๙ /๐๔/๖๒) นายธนรัฐ มหาศาล ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยกองการศึกษาฯ ร่วมกับโรงเรียน ในสังกัด อบจ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกั.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมศักดิ์ ปรากฏมาก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 เมษายน 2562   เวลา 10:29:29 น.
โรงเรียนครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีติด Top Ten โอเน็ตทั้ง ม. 3 และ ม. 6 ปี 2561 ของโคราช

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครบุรีมีคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา สูงเป็นลำดับที่ 9 ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 (สพม. .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา ข่าวทั่วไป 15 เมษายน 2562   เวลา 22:23:43 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

15 เมษายน 2562 'สงกรานต์บ้านเรา...บ่ายนี้ที่บางแตน'

15 เมษายน 2562 เวลา 13.00น. โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมขบวนสงกรานต์บ้านบางแตน มีการแสดงรำกลองยาวนำขบวน นางสงกรานต์ ป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรท่านบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออกถึงการรักษาประเพณีไทยไว้อย่างงดงาม... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา ข่าวทั่วไป 15 เมษายน 2562   เวลา 22:05:03 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

15 เมษายน 2562 'สงกรานต์บ้านเรา'

15 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมสรงน้ำและกราบนมัสการขอพรหลวงปู่พระครูโกศลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางแตน ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เป็นการแสดงความกตัญญูที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 เมษายน 2562   เวลา 17:27:04 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สงกรานต์ อบต.บางแตน

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ตำบลบางแตน ในวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ วัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการ สรงนำ้พระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และรดนำ้ขอพร นางบังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรีประธานในพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 เมษายน 2562   เวลา 13:30:50 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ร่วมงานอุปสมบท คุณครูพยุงศักดิ์ กองเพชร วันที่ 11 เมษายน 2562 (ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5) ณ บ้านหนองข่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วารินทร์ สวนมะลิ ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 11 เมษายน 2562   เวลา 13:08:04 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับพระราชทานรางวัล'ดีเด่น' ระดับภาคเหนือ ปี 2562

 • ถูกใจ 2

วันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับดีเด่น ระดับประเทศ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 เมษายน 2562   เวลา 11:47:42 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป ในการนี้ท่านผู้อำนวยการอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ นำคณะครู บุคลากร รดน้ำขอพรจากข้าราชการบำนาญของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วันที่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 เมษายน 2562   เวลา 11:41:08 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ และโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี โดยในการศึกษา ดูงานครั้งนี้ได้แนวคิด 3 เรื่อง ประกอบด้วย งานด้.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา ข่าวทั่วไป 10 เมษายน 2562   เวลา 23:13:44 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

10 เมษายน 2562 ...สงกรานต์กลุ่มธุรกิจ tcp...

วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00น....ท่านผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู และคณะครูร่วมกิจกรรมสงกรานต์กลุ่มธุรกิจ tcp. (บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด)...โดยนำนักเรียนร่วมแสดงกลองยาวประยุกต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีไทย..... (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 เมษายน 2562   เวลา 15:28:56 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

10 เมษายน 2562 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงร่วมงานสงกรานต์กระทิงแดง

 • ถูกใจ 1

ผอ.สาลี เชิดชู คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีวันสงกรานต์กระทิงแดง โดยทางโรงเรียนจัดการแสดง2ชุด ไปร่วมงานครับ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วารินทร์ สวนมะลิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 เมษายน 2562   เวลา 10:23:25 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

10 เม.ย.2562 โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์

 • ถูกใจ 1

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณ๊ไทย "สุขสันต์วันสงกรานต์ 62" ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วารินทร์ สวนมะลิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 เมษายน 2562   เวลา 10:15:10 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

10 เม.ย.2562 อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 1

วันพุธ ที่ 10 เม.ย.2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวึดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 โดย นายไพบูลย์ วีรบุตร์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนอุตรดิตถ์) ประธานในพิธี วิทย.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วารินทร์ สวนมะลิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 เมษายน 2562   เวลา 09:44:53 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

9 เม.ย.2562 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์

 • ถูกใจ 1

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ โดย นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาแ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วารินทร์ สวนมะลิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 เมษายน 2562   เวลา 09:19:49 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

9 เม.ย.2562 รายงานตัว และปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษต์ ไชยวงศ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) เป็นประธานในกิจกรรม" รายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4" และรับมอบนักเรียนลงทะเบียนเอกสาร ,ค่าสวัสดิการ ,ชุดเครื่องแบบนักเรียน ณ.หอประชุมโรงเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา ข่าวทั่วไป 09 เมษายน 2562   เวลา 22:36:18 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

๙ เมษายน ๒๕๖๒ ...ทรงพระเจริญ...

 • ถูกใจ 1

วัน อังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางสาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและคณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา ข่าวทั่วไป 09 เมษายน 2562   เวลา 22:29:58 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

๘ เมษายน ๒๕๖๒...ทรงพระเจริญ...

 • ถูกใจ 1

วัน จันทร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางสาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ...ซ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา ข่าวทั่วไป 09 เมษายน 2562   เวลา 22:17:29 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ู๖ เมษายน ๒๕๖๒ ...ทรงพระเจริญ...

 • ถูกใจ 1

วัน เสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. นางสาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมพิธีรับน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (มาจากอำเภอศรีมโหสถ) ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พรรัตนา ชนะแสบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 เมษายน 2562   เวลา 20:25:33 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

น้ำอภิเษก

 • ถูกใจ 1

คณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
ร่วมรับขันน้ำสาคร-น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ร่วมพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจี.. (อ่านต่อ)

User Image นางปิยะดา อริยะวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 09 เมษายน 2562   เวลา 16:07:41 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ศึกษาดูงาน

คณะครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลจันทบุรี 1. เมื่อวันที่ 1-3 เมฺย. 62

User Image นายวิทูรฑ์ รัตน์เพ็ชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 11:44:56 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อบรมโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสธ่ประเทศไทย 4.0

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2562

User Image นางกุลฌา บรรณสาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 เมษายน 2562   เวลา 12:17:06 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางกุลฌา บรรณสาร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมวางพา.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุลฌา บรรณสาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2562   เวลา 16:33:44 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

“นางามเกมส์”

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด “นางามเกมส์ ๖๒ “ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ .
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและโรงเรียน ให้รู้เท่าทันถึงภัยยาเสพติดแ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2562   เวลา 16:33:16 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมแบบต่อเนื่องครั้งที่ ๒.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดแ.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:01:32 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

 • ถูกใจ 1

นายบันลือ อนุมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้กำกับติดตามการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ? โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในปี.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:35:09 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และออกปฏิบัติจริงตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักสิ่งแวด.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:24:07 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายมนัส บังศรี ปลัดองค์การ.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:39:17 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

พิธีเปิดโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ นาคสุข สมาชิกสภา อบจ. อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแ.. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:18:21 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

26-27ก.พ.62 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1,4

26-27ก.พ.62 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1,4 รร.ประถมและรร.ขยายโอกาสในเขตพื้นที่บริการ 11 +1 โรงเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:13:59 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม

27 ก.พ. 62 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดกิจกรรม"เวียงสะอาดวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ" (WIANGSA-ARD RUN 2019 มีนักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราว 400 คน .. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:02:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House)โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

โรงเรียนหนิงเหล็กศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House) ขึ้นในวันที่ 22 ก.พ.2562 นำโดยท่าน ผอ.สุริยา แสนจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคุณครูและนักเรียน ชั้น ป.4-ม.3 ในเขตพื้นที่บริการจำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมชมและทำกิจกรรม.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:24:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายมนัส บังศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมี นายรุ่งรัก ล.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:43:01 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดประชุมติดตามการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

 • ถูกใจ 1

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการสภาพ และปัญหาการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันศ.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:19:09 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 • ถูกใจ 2

วันที่ 11 ก พ. 62 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิทยากร ท่าน ดร.ชัชพลวาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรียพร จิตร์แจ้ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:41:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การฝึกอบรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ธันวาคม 2561   เวลา 20:33:31 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

 • ถูกใจ 1

กองการศึกษาฯ ได้นำนักเรียนโรงเรียนรัชตวิทยาคม จำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 11:04:45 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ

 • ถูกใจ 1

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง".."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61 ที่คลองเขาแดง ริมวัดเขาแดง ม.2 ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคี.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนต์เยี่ยม แก้วสูงเนิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:46:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ชไมภรณ์ ชายชาญ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:25:53 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมระบบ SBMLD

 • ถูกใจ 2

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม อบรมระบบ SBMLD ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ชั้น 5 .. (อ่านต่อ)

User Image นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 พฤศจิกายน 2561   เวลา 23:53:20 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ อบจ.ปัตตานี 13 พ.ย. 2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาอบจ.ปัตตานี ในวันที่ 13 พ.ย. 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นางแววดาว ทดคุย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12:40:20 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ ประจำปี 2561

แข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 พฤศจิกายน 2561   เวลา 15:20:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .

ข้อมู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศรีสุดา มนตรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:05:27 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

การเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • ถูกใจ 4

กองการศึกษาฯ เข้าแถวเคาพธงชาติ วันที่ 6 พย. 61

User Image น.ส.สุกัญญา ตั้งคงนุช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:04:42 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

เรื่อง กฐินพระราชทาน

 • ถูกใจ 2

เรียน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีกองการศึกษาทุกคนนะคะ
พรุ่งนี้ เวลา 06.30 น เจอกันที่วัดศรีสุทาวาส (เลยหลง) เพื่อร่วมทำโรงทาน ในงานกฐินพระราชทานนะคะ สวมเสื้อสีขาวนะคะ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 20:02:19 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบหมายให้นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนผู้บริหารขออนุญาตเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของปร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 16:04:46 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
คณะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญ.
ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิม.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมชาย เนินทราย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2561   เวลา 14:19:26 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอีเล็กทรอนิกส์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 1

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียบเข้าใช้ระบบ และฝึกการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ( SBMLD Innovation ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขอ.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ตุลาคม 2561   เวลา 12:27:32 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว วารสาร อบจ.ปข

กิจกรรมของโรงเรียนรัชตวิทยาคมช่วงเดือน กันยายน 2561

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กันยายน 2561   เวลา 18:17:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

งานมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กันยายน 2561   เวลา 17:28:30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

26 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการนำคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา สกุลเพ็ชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2561   เวลา 15:42:02 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

อบรมโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 1

21.9.61
กองการศึกษาฯ แบะ รร.อบจ.กระบี่ อบรมการใช้โปรแกรมระบบการบริหาจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:48:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ระดับประเทศ

ในวันที่ 7-12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดบูธแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ณ ราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:36:29 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชั้นล่าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:29:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมการศึกษา

ด้วยโรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังจวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมงานมหกรรมวิชาการการศึกษา. ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ อบจ.ปข และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ.2561 .. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฐฤกตา มุ่งดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:26:10 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมสู่ประเทศไทย 4.0

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมการลงระบบโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และ ดร. สิยาพัฐ รักป่า เป็นว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กนกอร งามขำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:23:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมเพิ่มความรู้ สู่บุคคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ อบจ.ประจวบฯ

อบรมระบบ SBMLD Innovation ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

User Image นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:49:35 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

โครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม

 • ถูกใจ 2

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม ในวันที่ 13 กันยายน 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ซัลวาณี แวแล๊ะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:44:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

SBMLD innovation training

อบรม SBMLD innovation
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ปัตตานี
วันที่ 13 กันยายน 2561
ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th