Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.ดลนภัส พันธินา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มิถุนายน 2562   เวลา 11:41:24 น.
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด ประปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติด ประปีการศึกษา 2562

User Image น.ส.ดลนภัส พันธินา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มิถุนายน 2562   เวลา 10:10:07 น.
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีไห้วครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไห้วครูประจำปีการศึกษา 2562

User Image นายพัลลพ ชัยประโคม ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 มิถุนายน 2562   เวลา 09:27:49 น.
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2562 (15.05.62)

โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2562 (15.05.62)

User Image นายพัลลพ ชัยประโคม ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 มิถุนายน 2562   เวลา 09:24:51 น.
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 13.06.62

โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 13.06.62

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 15:33:32 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

25มิถุนายน2562 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 15:08:45 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีกวีเอกของโลกท่านสุนทรภู่ ณ บริเวณหน้าเสาธง กิจกรรมของงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ การแสดงละครสั้นของนักเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวย.. (อ่านต่อ)

User Image นายภานุ สุคนเขตร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 12:38:07 น.
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อบจ.สระแก้ว

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน...โดยจัดให้ถูกต้องและสมบูรณ์ มีการตรวจรับวัตถุดิบจากครูและนักเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละวัน อาหารที่บริโภคในแต่ละวันมีกับข้าว 2 อย่าง ข้าวสวย และขนมหรือผลไม้ตามฤดูกาล.. (อ่านต่อ)

User Image นายภานุ สุคนเขตร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 12:23:27 น.
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ2562

นักเรียนโโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.2562 เพื่อคัดเลือเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างส่งเข้าร่วมแข่งขัน 12 รายการ สามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคได้จำนวน 9 รายการ.. (อ่านต่อ)

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 09:38:14 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

22มิถุนายน2562 นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
เมื่อวันอาทิตย์ที่2 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. ครูและบุคลากรทาง.. (อ่านต่อ)

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 09:32:24 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

21มิถุนายน2562 นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1
เมื่อวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2562 เวลา10.00 น. นายไพบูลย์ วิรบุตร.. (อ่านต่อ)

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2562   เวลา 09:22:50 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

21มิถุนายน2562 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นให้กับเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2562 เวลา09.00 น. นายไพบูลย์ วิรบุตร.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 21:34:46 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประเมินวิทยฐานะ

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษารับการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการ 1 ท่าน และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน ที่เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 25 ปี วันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประเมินโดยท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 21:15:19 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เดินรณรงค์ไข้เลือดออก

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนชุมนุม อย.น้อย ร่วมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก กับกลุ่ม อสม. นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 และ หมู่ 7
ณ บ้านเก่าเหนือ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จุดประสงค์เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ .. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 15:27:02 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและพ่นยุงลายในอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและพ่นยุงลายในอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 15:14:36 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ด้านที่ 1และ ด้านที่ 2

ขอบคุณคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ด้านที่ 1และ ด้านที่ 2 ของคุณครูเรณู ล้ำเลิศ และคุณครูกรีฑา เพ็งธรรมา เป็นอย่างสูงค่ะ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 15:01:09 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1 และ ม.4

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ณ วัดวิมุติธรรม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มิถุนายน 2562   เวลา 10:06:28 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

พิธีส่งมอบหน้าที่ประธานนักเรียนใหม่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

พิธีส่งมอบหน้าที่ประธานนักเรียนใหม่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

User Image นางวรรณา คะรัมย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มิถุนายน 2562   เวลา 21:16:12 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการคัดเลือกคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี2562

คณะครูโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการคัดเลือกคนเก่งท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.2) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.5) ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มิถุนายน 2562   เวลา 19:22:49 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ธรรมมะศึกษา

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมมะศึกษา รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562
ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
.. (อ่านต่อ)

User Image นายชัยวัฒน์ นวลคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มิถุนายน 2562   เวลา 17:48:54 น.
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการทำงาน ของผู้ปฎิบัติงาน 4 กระทรวง ด้านการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย

นางพิชญ์จิรา เปลี่ยนสะอาด ครูโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการทำงานของผู้ปฎิบัติงาน 4 กระทรวง ด้านการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มิถุนายน 2562   เวลา 17:57:01 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมสอบแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  • ถูกใจ 1

ข้าพเจ้านางสาวอัจฉรา บุญสุข ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียน จำนวน 20 ราย เข้าร่วมสอบแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ สนามสอบ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และเข้าร่วมด้วยความเรียบร้อยดี .. (อ่านต่อ)

User Image นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มิถุนายน 2562   เวลา 03:59:56 น.
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาเล่าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุกัญญา โตชัยภูมิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 21:47:57 น.
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

บุญั้งไฟ

วันที่ 29 พ.ค. 62

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 19:55:42 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและ.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 17:49:21 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายก อบจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และพบปะคณะครูโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา ได้ให้คำแนะนำในการเสนอโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขอรับการสนับสนุนการก่อสร้าง เช่น โรงจอดรถ โรงอาหาร หลังคา.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:53:45 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรม P L C ในสถานศึกษา

กิจกรรม P L C ในสถานศึกษา

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:47:57 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมสมัครจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ร่วมสมัครจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:44:51 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมทำพานไหว้ครู

กิจกรรมทำพานไหว้ครู

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 มิถุนายน 2562   เวลา 15:43:11 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่งเสริมการทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

ส่งเสริมการทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

User Image น.ส.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 23:46:06 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

"เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ"

คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ร่วมแสดงในงาน

"เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีขุนหาญ"

ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ณ สนามวงกลม อำเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 23:42:04 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

และผู้ปกครองเครือข่าย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมกันเกรา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 23:36:25 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

พิธีไหว้ครู ปี2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 23:15:02 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคฯ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 23:09:44 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้านสะอาด โรงเรียนน่าอยู่ วัดน่ามอง

โครงการหมู่บ้านสะอาด โรงเรียนน่าอยู่ วัดน่ามอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 21:37:08 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีไหว้ครู

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงออกถึงมีความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับ.. (อ่านต่อ)

User Image นางชิดศุภางค์ ลำพาย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 20:39:39 น.
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะครูห้อง ม.6/2 ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นวันแรกเพื่อเป็นการติดตามดูแลนักเรียนในที่ปรึกษา และด้วยนโยบายของ ผอ.แววดาว พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม มอบหมายให้คณะครูติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100 % ซึ่งเป็นระบบดูแลนักเรียนที่ดีมาก ทำให้คุณครูได้.. (อ่านต่อ)

User Image นายชัยวัฒน์ นวลคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 17:50:31 น.
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมวันไหว้ครู

(๒๐/๐๖/๖๒) เวลา ๘.๓๐ น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพี่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ โดยมี ผอ. ธนรัฐ มหาศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน ในพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 19:27:36 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินประชุมครู และบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อชี้แจงข้อราชการที่ควรปฏิบัติ และ ภารกิจ กิจกรรมของโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ให้กับข้าราชการครู บุคลากร ได้ถือปฏิบัติ และรับทราบตรงกัน วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโคราช โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 10:22:39 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

การแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ”

โรงเรียนบ้านนางาม สังกัด อบจ.สระแก้ว
เข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด “Thailand Green Mech Contest 2019 ” ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนบุรี"....
สะเต็มศึกษา(Science Technology Engin.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 10:12:06 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา... (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 22:33:27 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีทำบุญเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในพิธีทำบุญเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 22:28:02 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สักการะท้าวสุรนารี โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ร่วมสักการะบูชาขอพรท้าวสุรนารี และฝากตัวเป็นลูกหลานคุณย่าโม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 22:17:37 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสดบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา .. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 21:17:18 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประเมินวิทยฐานะ

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รับการประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่ 1 และ ด้าน 2 วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 25 ปี โดยมีครูจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ที่เข้ารับการประเมิน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณคุณครูบุรานันท์ โรมรัน จากโรงเรียนสูงเนิน ที่ท่านให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการปร.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 20:23:01 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 18:52:50 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการจัดการและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของ อบจ.

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการและแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของ อบจ. ณ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยสาระสำคัญการประชุมวันนี้คือ 1.สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะทำงานการศึกษาและแก้ไขปัญห.. (อ่านต่อ)

User Image นายชัยวัฒน์ นวลคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 18:08:08 น.
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยในโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ

(18/06/62) เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ จัดโครงการ "ประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยในโรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ" เลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านวินัยนักเรียนและความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิรัตน์ สุทธิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 16:55:37 น.
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพเพื่อเตรียมรับการประเมินรอบที่สี่

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพพร้อมหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สี่จาก สมศ. โดยได้รับเกียรติวิทยากรท่าน ดร.วดี แคนสุข และ ศน.เครือมาศ ชินกร จากสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วิภาพร เขตจำนันท์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 15:33:58 น.
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ

  • ถูกใจ 1

ผู้บริหารและคุณครูตัวแทนโรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์องการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ.. (อ่านต่อ)

User Image นางรัศมี กันยานุช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 14:41:40 น.
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

Update sbmld innovation

เข้ารับการอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบ sbmld innovation เพื่อนำไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

User Image น.ส.อรนุช ฤทธิโรจน์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 14:11:13 น.
โรงเรียนบัวขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

SBMLD Innovation

อบรมโปรแกรมบริการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image น.ส.รจนาพร รักษ์มณี ข่าวทั่วไป นักเรียน 18 มิถุนายน 2562   เวลา 13:10:07 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 09:20:29 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

อบรมเชิงปฎิบัติการ “โครงการการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู

  • ถูกใจ 2

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “โครงการการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาคุณภาพและมาต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 มิถุนายน 2562   เวลา 13:06:33 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  • ถูกใจ 1

คณะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 10:07:04 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ “หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching Mentoring “

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ “หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching Mentoring “ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 09:59:15 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net และยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การสอบยกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓. และยังเป็นการให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หางไกลอบายมุข , ยาเสพติด .

“ การเรียนในยุคปัจจุบัน มี.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 มิถุนายน 2562   เวลา 11:35:07 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 40 ปี ? โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำ.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 มิถุนายน 2562   เวลา 11:17:51 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562
?องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ?โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายมนัส บังศรี ปลัดองค์การบ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:17:13 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมสัมมนา

นางสาวสุดารัตน์ สมส่วน และนางสาวสิราวรรณ เจริญจิตต์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและนิเทศตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสมุทรสาคร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:24:16 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่" หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching and Mentoring

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
(โครงการต่อเนื่อง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่" หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching and Mentoring
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:24:48 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมวิชาการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ท่านนายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิราวรรณ เจริญจิตต์ และนางสาวสุดารัตน์ สมส่วน หัวหน้าฝ่าย ของกองการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 “สุพรรณบุรีวิชาการ 62” ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิริวรรณ บุญพูลมี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:36:50 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองชะอำ

อบรม SBMLD

กองการศึกษา เทศบาลเมืองชะอำ อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image นางรุชจิรา มิตรดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:15:55 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองชะอำ

อบรม Thailand 4.0

วันที่ 11 -17 พฤษภาคม 2562
การอบรม Thailand 4.0 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 พฤษภาคม 2562   เวลา 09:11:46 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  • ถูกใจ 1

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงาน , ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .
ข้อมูล/ภาพ-กฤษดินทร์ อบจ.สระแก้ว.
.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิทูรฑ์ รัตน์เพ็ชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 11:44:56 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อบรมโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสธ่ประเทศไทย 4.0

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2562

User Image นางกุลฌา บรรณสาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 เมษายน 2562   เวลา 12:17:06 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางกุลฌา บรรณสาร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมวางพา.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุลฌา บรรณสาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2562   เวลา 16:33:44 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

“นางามเกมส์”

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด “นางามเกมส์ ๖๒ “ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ .
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและโรงเรียน ให้รู้เท่าทันถึงภัยยาเสพติดแ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2562   เวลา 16:33:16 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมแบบต่อเนื่องครั้งที่ ๒.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดแ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มีนาคม 2562   เวลา 13:32:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ของสถานศึกษา

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนรัชตวิทยาคม ฯ โดยมีข้าราชการกองการศึกษา ฯ ข้าราชการครู และพนักงานจ้างโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน และได้รับเกียรติจากประฌานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัชตวิทยาคมเข้าร่วมรับฟังการอบรมด้วย โดยม.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:01:32 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นายบันลือ อนุมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้กำกับติดตามการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ? โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในปี.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:35:09 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และออกปฏิบัติจริงตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักสิ่งแวด.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:24:07 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

  • ถูกใจ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายมนัส บังศรี ปลัดองค์การ.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:39:17 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

พิธีเปิดโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ นาคสุข สมาชิกสภา อบจ. อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแ.. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:13:59 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม

27 ก.พ. 62 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดกิจกรรม"เวียงสะอาดวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ" (WIANGSA-ARD RUN 2019 มีนักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราว 400 คน .. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:02:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House)โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

โรงเรียนหนิงเหล็กศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House) ขึ้นในวันที่ 22 ก.พ.2562 นำโดยท่าน ผอ.สุริยา แสนจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคุณครูและนักเรียน ชั้น ป.4-ม.3 ในเขตพื้นที่บริการจำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมชมและทำกิจกรรม.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:24:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายมนัส บังศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมี นายรุ่งรัก ล.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:43:01 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดประชุมติดตามการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการสภาพ และปัญหาการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันศ.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:19:09 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 ก พ. 62 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิทยากร ท่าน ดร.ชัชพลวาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรียพร จิตร์แจ้ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:41:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การฝึกอบรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ธันวาคม 2561   เวลา 20:33:31 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

กองการศึกษาฯ ได้นำนักเรียนโรงเรียนรัชตวิทยาคม จำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 11:04:45 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง".."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61 ที่คลองเขาแดง ริมวัดเขาแดง ม.2 ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคี.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนต์เยี่ยม แก้วสูงเนิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:46:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ชไมภรณ์ ชายชาญ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:25:53 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมระบบ SBMLD

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม อบรมระบบ SBMLD ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ชั้น 5 .. (อ่านต่อ)

User Image นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 พฤศจิกายน 2561   เวลา 23:53:20 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ อบจ.ปัตตานี 13 พ.ย. 2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาอบจ.ปัตตานี ในวันที่ 13 พ.ย. 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นางแววดาว ทดคุย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12:40:20 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ ประจำปี 2561

แข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 พฤศจิกายน 2561   เวลา 15:20:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .

ข้อมู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศรีสุดา มนตรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:05:27 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

การเข้าแถวเคารพธงชาติ

กองการศึกษาฯ เข้าแถวเคาพธงชาติ วันที่ 6 พย. 61

User Image น.ส.สุกัญญา ตั้งคงนุช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:04:42 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

เรื่อง กฐินพระราชทาน

เรียน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีกองการศึกษาทุกคนนะคะ
พรุ่งนี้ เวลา 06.30 น เจอกันที่วัดศรีสุทาวาส (เลยหลง) เพื่อร่วมทำโรงทาน ในงานกฐินพระราชทานนะคะ สวมเสื้อสีขาวนะคะ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 20:02:19 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบหมายให้นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนผู้บริหารขออนุญาตเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของปร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 16:04:46 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
คณะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญ.
ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิม.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2561   เวลา 11:12:40 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนหวัดกาฬสินธุ์

บริษัทไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

การทำสัญญาระหว่างโรงเรียน

User Image นายสมชาย เนินทราย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2561   เวลา 14:19:26 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอีเล็กทรอนิกส์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียบเข้าใช้ระบบ และฝึกการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ( SBMLD Innovation ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขอ.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ตุลาคม 2561   เวลา 12:27:32 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว วารสาร อบจ.ปข

กิจกรรมของโรงเรียนรัชตวิทยาคมช่วงเดือน กันยายน 2561

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กันยายน 2561   เวลา 18:17:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

งานมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กันยายน 2561   เวลา 17:28:30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

26 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการนำคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา สกุลเพ็ชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2561   เวลา 15:42:02 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

อบรมโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

21.9.61
กองการศึกษาฯ แบะ รร.อบจ.กระบี่ อบรมการใช้โปรแกรมระบบการบริหาจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:48:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ระดับประเทศ

ในวันที่ 7-12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดบูธแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ณ ราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:36:29 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชั้นล่าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:29:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมการศึกษา

ด้วยโรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังจวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมงานมหกรรมวิชาการการศึกษา. ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ อบจ.ปข และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ.2561 .. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฐฤกตา มุ่งดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:26:10 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมสู่ประเทศไทย 4.0

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมการลงระบบโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และ ดร. สิยาพัฐ รักป่า เป็นว.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th