• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ตรวจ ATK ม.6 0

  ตรวจ ATK ม.6 เพื่อเตรียมตัวสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจสนามสอบพนักงานจ้ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ ดูสถานที่สนามสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่จะดำเนิ..

  อ่านต่อ
 • img

  สวดมนต์หมู่ สรภัญญะ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมหญิงล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการฝึกซ้อมของครูจ..

  อ่านต่อ
 • img

  เลือกตั้งสภานักเรียน 0

  ———?? ?? ??????———
  [เอสดับบิวยู]
  ?????????? ???????? ??????
  หมายเลข 1??

  ••ความหมายของชื่อพรรค ->>เราพร้อมที่จะดูแลทุกคน ไม่ว่าทุกคนจ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนเสริมเพิ่มศักยภาพ 0

  ฝ่าบบริหารวิชาการ สอนเสริมเพิ่มศักยภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..

  อ่านต่อ
 • img

  ทำบุญกับวัดโนนโบสถ์ 0

  ร่วมทำบุญ พิธีเปิดกุฎิสงฆ์หลังใหม่ ของวัดโนนโบสถ์

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมกิจพัฒนาผู้เรี 0

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมปรึกษา หารือ แนวทางการดำเนินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  เรียนต่อ ปี 2564 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  #พัฒนาการศึกษา
  #โรงเรียนหนองงูเหลือม..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุม สบอท. 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ยุคโควิด -19 (COVID-19) จัดการเรียนรู้อย่างไรให้โดน..

  อ่านต่อ
 • img

  เรียนภาษาจีน 0

  นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนภาษาจีน กับ นักศึกษาประเทศจีน ที่มาเรียน หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  ศูนย์คณิตศาสตร์ 0

  ?? ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อบจ.นม.

  ?? ศูนย์ฯจะจัดสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 (แยกตามระดับชั้น) ในระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 65 เวลา..

  อ่านต่อ
 • img

  วันมาฆบูชา 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้บริหาร 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจ ATK 0

  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินการตรวจ ATK ครูและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3..

  อ่านต่อ
 • img

  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0

  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  ควบคุมโรคติดต่อ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูมัญฑนา ลาภยิ่งยง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับทุนจาก เหล่ากาชาด 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ครูผู้ดูแลงานทุน และครูที่ปรึกษา นำ เด็กชายพันธการ จีนงูเหลือม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เข้ารับทุนการศึกษา จาก เหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพั..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนเสริมศักยภาพ ม.3 0

  ฝ่าบบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดโครงการ สอนเสริม เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนเสริมศักยภาพ ม.3 0

  ฝ่าบบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดโครงการ สอนเสริม เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนเสริมศักยภาพ ม.3 0

  ฝ่าบบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดโครงการ สอนเสริม เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนเสริมศักยภาพ ม.3 0

  ฝ่าบบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดโครงการ สอนเสริม เพิ่มศักยภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3..

  อ่านต่อ
 • img

  ควบคุมโรค 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูมัญฑนา ลาภยิ่งยง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏ..

  อ่านต่อ
 • img

  พญาแลเกมส์ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายชูชาติ ชวนงูเหลือม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “พญาแลเกมส์..

  อ่านต่อ
 • img

  ท่าช้างจีโอพาร์ค 0

  ????ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ท่าช้าง โคราชจีโอพาร์ค#3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 04.30 น. ????? ?????? ???? ???
  เปิดรับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565
  **ค่าสม..

  อ่านต่อ
 • img

  รับรางวัล เนื่องในวั 0

  รับรางวัลเนื่องในวันครู 2565 จากท่านนายกยลดา หวังศุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมอนุกรรมการ Big 0

  ประชุม อนุกรรมการดำเนินการระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจ ATK 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ทำการตรวจ ATK นักเรียน บุคลากร แม้ค้า ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจในการเปิดเรียนของนักเรียนแบบ On -Site จากไวรัสโคโรนา 2019
  #พัฒนาการศึกษา
  อ่านต่อ

 • img

  ตรวจ ATK 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ทำการตรวจ ATK นักเรียน บุคลากร แม้ค้า ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจในการเปิดเรียนของนักเรียนแบบ On -Site จากไวรัสโคโรนา 2019
  #พัฒนาการศึกษา
  อ่านต่อ

 • img

  ตรวจ ATK 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ทำการตรวจ ATK นักเรียน บุคลากร แม้ค้า ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจในการเปิดเรียนของนักเรียนแบบ On -Site จากไวรัสโคโรนา 2019
  #พัฒนาการศึกษา
  อ่านต่อ

 • img

  ประเมินวิทยฐานะ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมิน ด้านที่ 1 และ 2 เพื่อให้มี หรือ เลื่อนวิทยฐานะ ของผู้บริหาร ข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชาสัมพันธ์ ฉบับที 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนเปิดเรียนแบบ On-Site 100% ขอให้นักปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ..

  อ่านต่อ
 • img

  สารเนื่องในวันครู 25 0

  สารเนื่องในวันครู จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถื่น
  http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/1/26739_1_1641977499876.pdf?time=1641994097747
  16 มกราคม 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  รับชุดตรวจ ATK 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้ารับชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก..

  อ่านต่อ
 • img

  คำขวัญวันเด็ก 2565 0

  คำ?ขวัญ?วันเด็กแห่งชาติ? พ.ศ.? 2565?
  จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี..

  อ่านต่อ
 • img

  คำขวัญวันครู ปี 2565 0

  คำขวัวันครูปี 2565 โดยนายกรัฐมนตรี

  อ่านต่อ
 • img

  เปิดโอกาสทางการศึกษา 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  เปิดโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ขีวิต “กองทุนการศึกษา พระมหาอุดมศักดิ์ โสภณปัญโญ เจ้าคณะตำบลหนองงูเหลือม เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาระด..

  อ่านต่อ
 • img

  สวัสดีปีใหม่ 2565 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
  ??????สว..

  อ่านต่อ
 • img

  ปีใหม่ครอบครัว น.พ.ค 0

  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  อ่านต่อ
 • img

  ขอพรนายกหน่อย 0

  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูเข้าสวัสดีปีใหม่ ขอพร ท่านนายก ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันปีใหม่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุม Big data 0

  ระบบบบริหารจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • img

  จังหวัดเคลื่อนที่ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภั..

  อ่านต่อ
 • img

  คุณลักษณะดีเด่น 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  มอบเกียรติบัตรนักเรียน ผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีจิตสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2564
  28/12/2564..

  อ่านต่อ
 • img

  Korat เที่ยวได้ทุกเด 0

  ??ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว และพิธีลงนาม MOU

  ??เปิดตัวแคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” อย่างเป็นทางการ ??

  ?“ชาวโคราช ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และ ธุรกิจการท่องเที่ยว”..

  อ่านต่อ
 • img

  คำขวัญวันเด็ก ปี 256 0

  คำขวัญวันเด็ก ปี 2565
  “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
  สำหรับคนที่อ่านยากครับ..

  อ่านต่อ
 • img

  5 ธันวาคม 2564 0

  5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับทุนมูลนิธิ ร่วมจิ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นางสาวณภัทร เพียรเพชร ครูที่ปรึกษา นำนักเรียนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำปี 2564 คือ เด็กชายธวัชชัย เพ็งพะเนา ชั้น ม.2/3 จำนวนเงิน 4000 บาท
  #พั..

  อ่านต่อ
 • img

  ยินดีกับนักเรียน 1/2 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  สภากาแฟ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำนักเรียนร่วมแสดงดนตรี ในงานเสวนา (สภากาแฟ) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  เลื่อนวิทยฐานะ 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  ขอแสดงความยินดี กับ ครูนคร จ่างโพธิ์ และ ครูไสว ชุ่มใจ ในโอกาส เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  #พัฒนาวิชาชีพ
  20/12/2564..

  อ่านต่อ
 • img

  รับสนับสนุน ตารางธาต 0

  ??โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม??
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  ขอขอบพระคุณรศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ที่สนับ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566