• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  อบรมทบทวน 0

  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดอบรมทบทวนหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานโรงเรียนเก 0

  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานโรงเรียนเก 0

  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานโรงเรียนสต 0

  ผู้บ คณะครู และบุคลากร กรรมการสถานศึกษาศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์..

  อ่านต่อ
 • img

  ศึกษาดูงานโรงเรียนสต 0

  ผู้บ คณะครู และบุคลากร กรรมการสถานศึกษาศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์..

  อ่านต่อ
 • img

  แล่นนำ ผอ. เขต 0

  ขอแสดงความยินดีกับ ผลการแข่งขันมินิมาราธอน เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชำกรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง โครงการแล่นนำ ผอ. เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่ ฟันรันมินิมาราธอน จังหวัดชัยภูมิ
  อ่านต่อ

 • img

  เข้าคัดเลือกทุนพระรา 0

  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึก..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมนิเทศครบวงจร 0

  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงและการประชุมผลงานทางวิชาการ (Symposium) กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขับขี่ปลอดภัย 0

  โครงการขับขี่ปลอดภัย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ร่วมกับ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม และ ฝ่ายปกครองตำบลหนองงูเหลือม ณ หอประชุมโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีนักเรียนโ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับพระราชทานเครื่องร 0

  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  ขอแสดงความยินดี กับ นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานย่าโมอำเภอเฉลิมพร 0

  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม มอบหมายให้ นางวาสนา จ่างโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมพิธีบวงสรวงและเปลี่ยนสไบท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกาศปฎิทินการปฏิบั 0

  ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม แจ้งปฎิทินกิจกรรมนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียน
  #โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  #สังกัดองค์การบริหารส่ว..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเงินทุน 0

  ประกาศโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
  วันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับสมัครนักเรียนใหม่ 0

  ประกาศโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
  วันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาระบบนิเท 0

  โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร และการประชุมผลงานทางวิชาการ

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมเชิงปฏิบัติกา 0

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน PLC ณ โรงเรียนสูงเนิน บริษัท อจท..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีปัจนิเทศ 0

  พิธีปัจนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา2563..

  อ่านต่อ
 • img

  วันคล้ายวันพระราชสมภ 0

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาศ สยามบรมราชกุมารี..

  อ่านต่อ
 • img

  งานชุมชนบ้านหนองยอ 0

  งานชุมชน ร่วมวางหรีด เคารพศพ บ้านหนองยอ

  อ่านต่อ
 • img

  แนะนำนักเรียนได้ที่ศ 0

  งานแนะแนว โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม แนะนำนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการที่มีสถานที่ศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  รับพระราชทานเครื่องร 0

  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  ขอแสดงความยินดี กับ นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบo-net ม.3 0

  สนามสอบโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  นักศึกษามอบสื่อการสอ 0

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เอกภาษาอังกฤษมอบนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ม.1ให้ไว้ใช้กับนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมการดำ 0

  งานอนามัย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเตรียมการสอบO- 0

  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อม ในการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโคราช ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเตรียมการสอบO- 0

  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อม ในการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโคราช ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดี 0

  ขอแสดงความยินดีกับครูจิตรนันท์ ขวัญกลาง และครูธนากร ศรีวโรทัย ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ให้สูงขึ้น..

  อ่านต่อ
 • img

  การแก้ไขปัญหายาเสพติ 0

  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสอบO-Net 0

  หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และผู้ประสานงานประยำสนามสอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง การดำเนินการสอบ โอเน็ต ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเกณฑ์ใหม่ 0

  “สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้.”?????
  โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีน้ำหลวงอาบศพ 0

  ผู้บ คณะครู ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณครูสด ชลอกลาง บิดาของครูนพรัตน์ ชลอกลาง ..

  อ่านต่อ
 • img

  ติวO-Net วิชาวิทยาศา 0

  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านทางอักษรเจริญทัศน์พิชิตO-Net ..

  อ่านต่อ
 • img

  ติวo-Net ม.3 วิชาคณิ 0

  ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านทางอักษรเจริญทัศน์พิชิตO-Net ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบธรรมสนามหลวงปี256 0

  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง : ธรรมศึกษา โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ มาร่วมสอบด้วย คือ โรงเรียนชุมชนวัดรวง โรงเรียนสมา..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนเข้าร่วมอบรม 0

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรม การไม่ทุจริต ในการลอกข้อสอบ ณ โรงแรมสตาร์เวลบาหลี ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ทัศนศึกษา โคราชจีโอพ 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 105 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7 โ..

  อ่านต่อ
 • img

  เลือกตั้งประธานสภานั 0

  งานกิจกรรมประชาธิปไตย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ชุดใหม่ ซึ่งชุดเก่ากำลังจะหมดวาระในปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมพ..

  อ่านต่อ
 • img

  วันมาฆบูชา 0

  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:30 น.
  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโนนโบสถ์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมงานประกันคุณภาพ 0

  ผู้บริหาร ครู โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม “ร่วมสร้างพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา”

  วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ดร.ยลดา หวังศุกกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมอัคคีภัย 0

  "Safety First"
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครู และตัวแทนนัก้รียน เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจัง..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแสดงความยินดีกับ 0

  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโสภิภัทร เผื่อนงูเหลือม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ. รุ่น 12..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเผาถ่าน 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานปุ๋ยหมึกจากใบไม้ 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานพืชผักสวนครัว 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานมะนาว 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเพาะเห็ด 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเลี้ยงปลา 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเผาถ่าน 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเลี้ยงไก่ 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานออมทรัพย์ 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564