• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.นันทนา เขตกลาง

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  จัดกิจกรรมพัฒนาความร 0

  ทางโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทางวิชาการ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 และ 6 ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 0

  โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 0

  โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนหนองสังข์วิท 0

  ทางโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบประเมินคุณภาพผู้เ 0

  สอบประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2560..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2565

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)

5 อันดับนักข่าวปี 2565