• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

  —  โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  พัฒนาการจัดการเรียน 0

  ผลงานทางวิชาการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการนิเทศการสอน ตามแนวคิดชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลงานทางวิชาการ 0

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเเพียง โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม สัวกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรรทบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  หยุดเชื้อ เพื่อชาติก 0

  เจ้าหย่าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เข้ามาดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส-2019..

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดวัคซีน 0

  วันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 #หยุดเชื่อ ช่วยชาติ..

  อ่านต่อ
 • img

  การเรียนการสอนช่วงสถ 0

  การเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564

  อ่านต่อ
 • img

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 0

  คณะครูร่วมกันปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมตอนเช้า 0

  สวัสดีทักทายกันยามเช้า นักเรียนร่วมกิจกรรมหัตถคณิต กิจกรรมภาษาอังกฤษ ก่อนขึ้นห้องเรียน 07.00-07.30น...

  อ่านต่อ
 • img

  รายงานตัวนักเรียน ปี 0

  วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม รับรายงานตัวนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมารตรการการป้องกันก..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล 0

  วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

5 อันดับนักข่าวปี 2566