• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางอรอุมา คงกลิ่น

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  —  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ประเมินนักเรียนทุนพร 0

  • 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 19:38:48 น.

  ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓
  นายนัฐรวี ศรีสุขโข นักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับการประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือก ในโครงการทุนการศึกษาฯ ขอ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  • 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 19:34:25 น.

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  • 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 19:32:41 น.

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับนา 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับ น 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมกำหนดราคากลาง 0

  คณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูกรรณจนา แช่มสา ครูอรอุมา คงกลิ่น และครูพรรัตนา ชนะแสบง เข้าร่วมประชุมกำหนดราคากลาง รถบรรทุก 6 ล้อ และ เครื่องปรับอากาศ ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินผลและติดตามตร 0

  วันที่๕เมษายน๒๕๖๔ นำโดย นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายก อบจ.ปราจีนบุรี เข้าประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ณ ห้องศูนย์การท่องเที่ยว
  #โรงเรียนศร..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการก่อการครู รุ่ 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง มีคณะครูจำนวน 4 ท่าน ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 โมดูล 1 “ครูคือมนุษย์ : สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู” ใน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการก่อการครู รุ่ 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง มีคณะครูจำนวน 4 ท่าน ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 โมดูล 1 “ครูคือมนุษย์ : สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู” ใน..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอขอบคุณสวนกล้วยไม้ช 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอขอบคุณสวนกล้วยไม้ชมทิศา ของคุณพัฒนา ผดุงอรรถ ที่มอบลวดสลิงและต้นกล้วยไม้ ให้ทางโรงเรียน สำหรับนำมาดำเนินการตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  วันคล้ายวันพระราชสมภ 0

  ทรงพระเจริญ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการก่อการครู 0

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง มีคณะครูจำนวน 4 ท่าน ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 โมดูล 1 “ครูคือมนุษย์ : สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู” ใน..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศอาหารไทย 0

  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยการไปศึกษาเรียนรู้สถานประกอบการ : กระยาสารทแม่ทองแถม
  ขอขอบคุณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  สะท้อนผลการจัดการเรี 0

  เจ้าหน้าที่ จาก โครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เข้าร่วมสังเกตุการเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ของครูอภินันท์ หวังผล และ ครูป่านแก้ว บุญใบชัยพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องอัจฉริยะทางคณิตศา..

  อ่านต่อ
 • img

  สังเกตชั้นเรียนครูป่ 0

  เจ้าหน้าที่จากโครงการ ทีช ฟอร์ไทยแลนด์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าง่ายบริหารงานบุคคล สังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของครูป่านแก้ว บุญใบชัย..

  อ่านต่อ
 • img

  สังเกตชั้นเรียน ครูอ 0

  เจ้าหน้าที่จากโครงการ ทีช ฟอร์ไทยแลนด์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าง่ายบริหารงานบุคคล สังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูอภินันท์ หวังผล ในวันศุกร..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะแนว ม.3 ม.6 0

  ผู้อำนายการสถานศึกษา? แนะแนว?นักเรียน?ระดับชั้น?มัธยมศึกษา?ปี?ที่?3 และชั้นมัธยมศึกษา?ปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านท่องเที่ยว..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศอาหารไทย 0

  วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น : คุณทิวา บุญคง : รวมมิตร
  ขอขอบคุณวิทยากร..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศอาหารไทย 0

  วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น : คุณวันทนา หอมคง : ขนมเม็ดขนุน
  ขอขอบคุณว..

  อ่านต่อ
 • img

  สวนหย่อม ในโรงเรียน 0

  ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริ 0

  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย รวมทั้งหัวหน้างานวัดผลประเมินผล ร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมในเดือนเมษายน ณ ห้องศาสตร์พระราชา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวหน้าส่วนราช 0

  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านสร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวกน้าส่วนราช 0

  วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลีลาวดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 0

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้นักเรียนมีความรักชาติ ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษในการรักษาดินแดนของประเทศไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อะนเป็นสถา..

  อ่านต่อ
 • img

  วางแผนจัดตั้งธนาคารข 0

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน นำโดย ผอ.นฤภรณ์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยนนักวิชาการสุขาภิบาล มาประสานงานเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
  ภาพ : อรอุมา
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการ bgc รักษ์น้ำ 0

  บริษัท ปราจีนบุรี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เพื่อวางแผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์นำ้ของโรงเรียนภายใต้โครงการ BGC รักษ์น้ำ
  ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 อ่านต่อ

 • img

  รับการประเมินโรงเรีย 0

  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ จังหวัดปราจีนบุรี(ระดับทอง)
  ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ภาพ : วิรุฬห์ ศรีจรูญ (Wirun Sr..

  อ่านต่อ
 • img

  ค่ายลูกเสือเนตรนารี 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 แบบไม่พักค้างแรม ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2464 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง..

  อ่านต่อ
 • img

  รับสมัครนักเรียน ผ่า 0

  ยอดนักเรียนสมัครเรียน? ณ? วันที่? 29? มีนาคม? 2564?
  ม.1=30? คน
  ม.4=15? คน

  อ่านต่อ
 • img

  O-NET ม.6 0

  เป็นกำลังให้พี่? ม.6? เข้าทดสอบวัดผลระดับชาติ? O-net
  ผู้บริหารและคณะคุณครูให้กำลังใจและส่งถึงห้องสอบ
  #กำลังใจความพร้อม
  ภาพ? : พนอ? กรรณจนา? ชัยณรงค์?
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร..

  อ่านต่อ
 • img

  วิชาความเป็นเลิศทางค 0

  วิชาความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนดำเนินกิจกรรม การเปิดตลาดสด SR. by เด็กคณิต เป็นการนำทักษะทสงคณิตศาสตร์มาวางแผนธุรกิจเบื้องต้น โดยแบ่งเป็น 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน 1.เฟรนด์ฟราย (ขายเฟรนซ์ฟรายส์) 2.ร้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศอาหารไทย 0

  วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น : คุณดวงจันทร์ บัวศรี : แกงมัสมั่นไก่ขอขอบคุ..

  อ่านต่อ
 • img

  วิชาความเป็นเลิศ : อ 0

  วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น : คุณทับทิม ชลารักษ์ : ข้าวเกรียบปากหม้อ ขอข..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจสุขภาพประจำปี 0

  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน และอาสาสมัครสาธารณส..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชาสัมพันธ์ ตลาดสด 0

  วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมตลาดสด SR ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. แล้วพบกันนะคะ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมวางแผนพัฒนาการ 0

  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผอ.สาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อบจ.ปร..

  อ่านต่อ
 • img

  รับสมัครนักเรียน ปีก 0

  วันแรกของการรับสมัครเรียนม.๑, ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆขอบคุณ?ท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจพาบุตรหลานมาสมัครวันแรก

  -----มาสมัครด้วยตนเอง
  ------หรือสมัครผ่..

  อ่านต่อ
 • img

  วิชาความเป็นเลิศ : ง 0

  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นในชุมชนมาสอนวิชาต่างๆดังนี้ วิชางานช่าง วิทยากร ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับคำแนะนำการจัดสวนอ 0

  ขอขอบคุณ... ... คุณปรัชญา วุฒิธำรง
  ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้คำแนะนำการจัดสวนอุทยานดอกไม้ในวรรณคดีและสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลเรียนรู้ต้นไม้ในสวนให้กับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  โรงเรียนศรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ประกอบการร้ 0

  ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหาร เตรียมความพร้อมตรวจสุขภาพและเน้นย้ำความปลอดภัยในการจำหน่ายอาหารแก่เด็ก ด้วยความสะอาด, รักษาระยะห่าง, ถูกสุขลักษณ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอขอบคุณคุณตาสังเวีย 0

  ขอขอบคุณ?ตาสังเวียน? เกตุแก่นจันทร์?
  ที่ให้ความอนุเคราะห์? โอ่ง? ตอไม้? ในการตกแต่งสวนอุทยาน?ดอกไม้ในวรรณคดี?
  โรงเรียน?ศรี?รักษ์?ราษฎร์?บ?ำ?รุง? ขอขอบคุณ?มา? ณ? โอกาสนี้
  #สวนอุทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศดนตรีสาก 0

  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD)
  วิชาดนตรีสากล
  โดยมีวิทยากรท้องถิ่น : ครูวิรุฬห์ ศรีจรูญ
  (ศิษย์ศรีร..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศอาหารไทย 0

  วันที่ ๒๓,๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น : คุณทิวา บุญคง : ผัดหมี่ ขอขอบคุณวิทยากรท้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศอาหารไทย 0

  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น : คุณดวงจันทร์ บัวศรี : น้ำยาขนมจีน
  ขอขอ..

  อ่านต่อ
 • img

  ความเป็นเลิศอาหารไทย 0

  วันที่ ๑๘,๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ (SBMLD) โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น : คุณรำเพย โฉมเฉลา :ไอศกรีม ขอขอบคุณวิทยากรท..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564