• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายธนาศักดิ์ อาสาสู้

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ทีมหุ่นยนต์หนองสังข์ 0

  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทีมหุ่นยนต์หนองสังข์วิทยายน เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ จำนวน3ทีม ระดับกลางม.ต้น ม.ปลาย และระดับสูง ม.ปลาย ในงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 69 สพฐ. ผลปรากฏว่า
  ระดับกลาง ม.ต้น อ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนหนองสังข์วิท 0

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาข้าว ณ บริเวณหลังอาคารหอประชุม 30ปีบานบุรี เพื่อสนองนโยบายโรงเรียนพอเพียง ซึ่งนำโดยท่านผอ.วรรณพจน์ เฮงสุวรรณ คณะครู นักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ปกครองประจำ 0

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2 / 2562 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองสังข์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และ ท่านรองผู้อำนวยการ กานต์สินี วิเศ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนหนองสังข์วิท 0

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในหัวข้..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนหนองสังข์วิท 0

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ และท่านรองผู้อำนวยการ กานต์สินี วเิศษสมบัติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเป..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนหนองสังข์วิท 0

  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลปรากฏว่า หุ่นยนต์ ม.1-3 ระดับกลาง ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ2 ณ โรงยิมฯสนามบาส โรงเรียนชัยภูม..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนหนองสังข์วิท 0

  เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2561 โรงเรียนโรงเรียนหนองสังข์วิทยายนเข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งในวันที่ 17 กันยายน 2561 ท่านศึกษานิเทศน์ กองการศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาด 0

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนรัชตวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ปกครองนักเร 0

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายเลียม ชำนาญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสังข์ มาเป็นประธานในพีธี ทั้งนี้ทา..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการ 0

  อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อรองรับการใช้งานจริงในภาคเรียนที่ 2/2560 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมปฏิบัติการ Inn 0

  เป็นการอบรมการใช้งาน Ipower ก่อนใช้งานจริงในเทอมที่ 2 ปี
  การศึกษา 2560

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564