• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  แข่งขันหุ่นยนต์ครั้ง 0

  ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง.ได้รับมอบหมายจากทาง ผอ.วิวัฒน์ กางการ ให้เป็นพิธีกร งานแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ที่โรงแรมชัยภูมิปาร์..

  อ่านต่อ
 • img

  งานบริการชุมชน 0

  ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วิวัฒน์ กางการ ให้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปช่วยงานพิธีกรงานฌาปนกิจศพ นายชาติชาย ลาภประสพ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ฌาปนสถานเทศบาลบ้านเป้า งานได้เสร็..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสาวบ้านแต้ 0

  ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง..ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วิวัฒน์ กางการ ให้เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดงานสาวบ้านแต้ ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธาน.มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก...

  อ่านต่อ
 • img

  งานบริการชุมชน 0

  ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วิวัฒน์ กางการ ให้ไปช่วยเป็นพิธีกรงานฌาปนกิจศพ นายผ่อน ทักษิณ ที่ฌาปนสถานเทศบาลบ้านเป้าเมื่อวันที่ 3 กันยายน งานได้เสร็จเรียบร้อย.เจ้าภาพได้ขอบคุณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานบริการชุมชน 0

  ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วิวัฒน์ กางการ ให้ไปช่วยงานฌาปนกิจศพนางทองปาน อยู่สุข ที่ฌาปนสถานเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 63 ผลการดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว เจ้..

  อ่านต่อ
 • img

  กรรมการชมรมผู้ปกครอง 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผอ.โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าได้ประสานคณะเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสรรหา.ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นละ1คนและประธานอีก1คน เพื่อเป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู แทนชุดเก..

  อ่านต่อ
 • img

  งานบริการชุมชน 0

  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจาก ผ.อ.วิวัฒน์ กางการ ให้ไปช่วยงานชุมชนคือเป็นพิธีกรงานฌาปนกิจศพนายจรูญ ศิลคุ้ม..ที่ฌาปนสถานวัดป่าบ้านเป้า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563นั้น ได้รับความขอบคุณจากทางเจ้าภาพ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานบริการชุมชน 0

  ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.วิวัฒน์ กางการ ไปช่วยงานฌาปนกิจศพของชุมชน.คือนายเต้า โชคเจริญ ที่ฌาปนสถานวัดป่าบ้านเป้า..งานเสร็จเรียบร้อยดี.เป็นที่ยอมรับของผู้มาร่วมงานเป็นอย่าง..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563