• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ปรับสถานที่ภูมิทัศน์ 0

  • 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13:15:36 น.

  นักเรียนแผนการเรียนอุตสาหกรรม ลงมือปรับปรุงสถานที่และ ภูมิทัศน์เพื่อจัดทำโรงจอดรถ..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบใบประกาศกิจกรร 0

  การมอบใบประกาศกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมปลูกต้นไม้จาก 0

  ( วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ) กิจกรรมปลูกต้นไม้จาก ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  หมวดเกษตรกรรม นำนักเ 0

  วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ครูเจริญรัตน์ กลิ่นดอกแก้ว และครูเหมหาญ ปะพาน หมวดเกษตรกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจัดสวนถาด เพื่อส่งเสริม และเสริมทักษะให้นักเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ปรับปรุง จากงานอาคาร 0

  ขอบคุณทีมงานคุณภาพ "กลุ่มงานอาคารสถานที่" นำโดย ครูสนอง สร้อยอุดม ..และนักการทุกท่านนะคะ.น้ำไหล ไฟสว่าง เด็กๆมีโดมเข้าแถวไม่ร้อน ด้วยฝีมือพวกท่าน ..สุดยอดมากๆ ค่ะ ..

  อ่านต่อ
 • img

  บริษัทซินดิว (ประเทศ 0

  (วันที่ 22 ตุลาคม 2563) บริษัท ซันดิว (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน วงโยธวาทิต จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 500 บาท โดยมีนายถาวร เฉลิมจาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนผู้มอบท..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม 0

  กิจกรรม "กล้าคุณธรรม"

  อ่านต่อ
 • img

  ขอครามร่วมมือบริจาคโ 0

  (วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ) อำเภอโนนไทย สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาดจังหวัดนครราชสีมา ขอหน่วยขอรับบริจาคโลหิต จาก "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดหาโลห..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้ ศาลพระภูมิ องค์ 0

  • ครู
  • 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:23:42 น.

  นางสุปรีดาภรณ์ ศุภนิตินันท์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหาร ไหว้ ศาลพระภูมิ องค์พระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคล และเกิดความราบรื่นในการทำงาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการ นายก นก พบคร 0

  นายก นก” พบปะครู อบจ. เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร.ต.หญิง ร..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุ 0

  นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มอบหมายให้ นายกิจพัฒน์ ยศชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และทีมงาน เข้ารับรางวัล "หน่วยงานดีเด่นในการดำเนินงานป..

  อ่านต่อ
 • img

  การทดสอบทางการศึกษาร 0

  (วันที่ 11 กันยายน 2563) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอโนนไทย..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะผู้บริหาร และครู 0

  นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ..

  อ่านต่อ
 • img

  ยินดีต้อนรับท่านรองผ 0

  วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ของท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุปรีดาภรณ์ ศุภนิตินันท์ ย้าย..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบกระเช้าอวยพรวันเก 0

  วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรวันเกิด นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหว..

  อ่านต่อ
 • img

  จุลสารประชาสัมพันธ์ 0

  จุลสารประชาสัมพันธ์ โนนไทยคุรุนิวส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  การวัดอุณหภูมิร่างกา 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องอินฟาเรด ในห้องบริหารทั่วไป เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในระบบคัดกรองไวรัสโควิด 19 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศนักศึกษาฝึกป 0

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 4 ฝ่าย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความรู้และให้การนิเทศแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ค..

  อ่านต่อ
 • img

  การช่วยเหลือดูแลนักเ 0

  ครูศรีไพร นันทศักดิ์ภิญโญ ครูแนะแนว โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ครูเจริญรัตน์ กลิ่นดอกแก้ว และครูเหมหาญ ปะพาน ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 นำที่นอน จำนวน 2 หลัง และ เสื้อผ้ามามอบให้ เ..

  อ่านต่อ
 • img

  การเรียนการสอนกิจกรร 0

  บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ การเรียนการสอน ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพุธในคาบที่ 7 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมคัดเลือกน 0

  ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล (ชาย ) ได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาฟุตซอล (ชาย ) ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสูงเนิน ระหว่างวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นั้น ผลการคัดเลือกม..

  อ่านต่อ
 • img

  รางวัลสถานศึกษาที่พั 0

  วันที่ 7 กันยายน 2563 นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มอบหมายให้ นายวินัย มาตรโคกสูง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นตัวแทน เข้ารับ รางวัลสถานศึกษาที่..

  อ่านต่อ
 • img

  จิตอาสาพัฒนาวัด.. 0

  ครูแสงรุ้ง กาญจนะ ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมล้างห้องน้ำวัด และทำความสะอาด ณ วัดศิริบ้านไร่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  ชื่นชมนักเรียนผู้ทำค 0

  เด็กหญิงประกายดาว ล้านคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เก็บเงินได้ จำนวน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทางโรงเรียนได้ประกาศผ่านเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ และได้มารับคืน ซึ่งนักเรียนผู้ทำเงินหายคือ เด็กห..

  อ่านต่อ
 • img

  "โครงการเยาวชน ร่วม 0

  (วันที่ 25 กันยายน 2563 ) คณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรม "โครงการเยาวชน ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด " ให้ กับ นักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ณ หอประชุมโรงเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  กองทุนเจดีย์ มอบทุนก 0

  ท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ จันทา ผู้ก่อตั้งกองทุนเจดีย์ มอบทุนการศึกษา เดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 จำนวน 29 ทุน ให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมสันเทียะ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชส..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนกลุ่มจิตอาสา 0

  (วันที่ 29 กันยายน 2563 ) นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เพื่อต้อนรับการตรวจเยี่ยม ท่านองคมนตรี นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย รองประธานกรรมการเทพรัตนเวชชานุกูล ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพร..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุ 0

  (วันที่ 29 กันยายน 2563 ) นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร และครูผู้รับชอบกิจกรรมยุวกาชาด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเยี่ยม สำหรับสถานศึกษาขนาด..

  อ่านต่อ
 • img

  จืตอาสา..จากเด็กช่าง 0

  "ผมเป็นจิตอาสา..มิใช่..ขาโหด..เรื่องราวดีๆ จากนักเรียนสายช่าง อุตสาหกรรม จาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมสวดมนต์สุดสัป 0

  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิ และปัญญา ที่สำคัญยังถือเป็นการทำบุญ เป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาจิตหรือ..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะครูและบุคลากร โคร 0

  (วันที่ 26 กันยายน 2563 ) นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประจำปี 2563" ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการจิตอาสาพระราช 0

  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๔/๖๒ "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ ๒/๖๒ ประเภทกิจกรรม : วิทยากรจิตอาสา
  ๑. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐- ๑๐.๐๐น. ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ..

  อ่านต่อ
 • img

  นร.จิตอาสาร่วมงานโคร 0

  (วันที่ 25 กันยายน 2563 ) นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานโครงการเศรษฐกิจ จิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด ณ วัดป่าหลักร้อย อำเภอโนนไทย จังหวัดน..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0

  บรรยากาศการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สอนยุวกาชาด) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำโดย ครูรพีพรรณ พลเจริญ ครูอดินันท์ เยื่อสูงเนิน และครูกรชวัล สุวรรณกลาง ..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะผู้บริหารและครู ร 0

  (วันที่ 23 กันยายน 2563 ) คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนโนนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้กำลังใจงานฌาปนกิจศพ นางช่อ โชติจินดาสกุล มารดาของนางสาวพิชามณญ์ โชติจินดาสกุล ซึ่งเสียชีวิต ด้วยโรคชรา ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาคบริการโลหิตแห่งชา 0

  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียนและครู ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 22 กันยายน 2563 ในการนี้ มีนักเรียนและครูที่มีจิตเป็นกุศล ร่วมให้การบริจาคโลหิต..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูเวรวันอังคารปฏิบั 0

  ครูเวรวันอังคาร โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่ง นักเรียน และภายในโรงอาหาร โดยยังรักษามาตรการเว้นระยะห่าง ในสถานการณ์โควิด 19..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการรณรงค์ส่งเสริ 0

  (17 กันยายน 2563) งานอนามัยโรงเรียน จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนมกล่องประจำปี 2563 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับวัย ..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระฯการงานอาชี 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ปรับปรุงสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ด้านข้างอาคาร 3 เพื่อจัดมุมแสดงผลงานนักเรียน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน และจัดทำร้านกาแฟ จุดเช็คอินเพื่อสร้างสีสัน มุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนร 0

  (17 กันยายน 2563) คณะครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นวิทยากร PLC ณ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ..

  อ่านต่อ
 • img

  ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 0

  (วันที่ 21 กันยายน 2563) โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เตรียมสถานที่ ขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมีวิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดีกับนักเ 0

  ผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สูขศึกษาและพลศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากีฬา นักเรียน อบจ.นครราชสีมา วันที่ 15 กันยายน 2563 นักกีฬาจากโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้รับรางว..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมเชิงปฏิบัติกา 0

  21 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันสารเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อปรับทัศนคตินักเรียนให้มีความรัก..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการตำรวจประสานโร 0

  ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย จัดโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ร่วมกันสอดส่อง ดูแล..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุม ติดตาม คณะทำง 0

  (21 สิงหาคม 2563) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำโดยท่านรองวินัย มาตรโคกสูง ประชุมคณะทำงาน เพื่อปรึกษา หารือ ดำเนินการ รักษาสภาพการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมลัดดาวัลย์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมโครงการโรงเรียนค 0

  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสันเทียะ โรงเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  งานประชาธิปไตย นำคณะ 0

  นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มอบหมายให้ นายกิจพัฒน์ ยศชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนายวรกฤษณ์ อุ่นจังหาร หัวหน้างานประชาธิปไตย นำคณะกรรมการนั..

  อ่านต่อ
 • img

  การช่วยสอน เพื่อแก้ป 0

  (14 สิงหาคม 2563) นายเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย ฝ่ายบริหารวิชาการ นายวินัย มาตรโคกสูง รองผู้อำนวยการสถ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว ชี้แจงหลัก 0

  (วันที่ 14 สิงหาคม 2563) งานแนะแนว โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองทุน (กยศ.) ประจำปี 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..

  อ่านต่อ
 • img

  การทดลองเปิดเรียนวัน 0

  มาตรและบรรยากาศการทดลองเปิดเรียนวันแรก On site (วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ) ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563