• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางนารี สัตยาพันธุ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

  —  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวที่เผยแพร่

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566