• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.นิตยา ศรีเมือง

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่
  สังกัด

  —  

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  พิธีวางพวงมาลา และถว 0

  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายศึก ลูกอินทร์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับ ผู้อำนวยการโ 0

  ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่
  นายศึก ลูกอินทร์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ในนาม
  คณะครู และบุคลากรโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  คุณครูพวงสิน ไสว กล 0

  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณครูพวงสิน ไสว ที่จะถึงในวันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์จัดให้มีการกล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561..

  อ่านต่อ
 • img

  งานเกษียณคุณครูพวงสิ 0

  จัดงานเกษียณครูพวงสิน ไสว ในวันที่ 27 กันยายน 2561

  อ่านต่อ
 • img

  งานทุเรียนภูเขาไฟ แล 0

  ร่วมงานทุเรียนภูเขาไฟ และของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561
  ณ วงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รับผิดชอบพิธีเปิดงาน
  การแสดงกลางแจ้งเ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการเข้าค่ายปรับพ 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรัยนขุนหาญวิทยาสรรค์จัดโครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน Thinking School อาคารห้องสมุ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการความร่วมมือกั 0

  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จัดโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน คือ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฐมนิเทศโครงการ ข.ว. 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ ข.ว.ส. ขอสานฝัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีไหว้ครู ประจำปี 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  ทบทวนการพัฒนาระบบการ 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กำหนดบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล(New Innovation) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนการใช้ระบบ จึงจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมพิจารณาทุนในวั 0

  งานแนะแนวจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบรางวัลคนเก่งในโรง 0

  นายถวิล สร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันคนเก่งในโร 0

  ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้
  1. เด็กชายจิรภัทร ไชยสุวรรณ ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทอง รายว..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมพัฒนาระบบการบ 0

  การอบรมตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล ( New Innovation) วิทยากร ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี 0

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์..

  อ่านต่อ
 • img

  การเลือกตั้งประธานนั 0

  • ครู
  • 2 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 14:15:08 น.

  การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน. 2561 เวลา 08.30 - 09.20 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมหลักสูตรสถานศึกษ 0

  • ครู
  • 27 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:23:39 น.

  กลุ่มขุนหาญสหวิพัฒน์จัดอบรมหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ในวันที่ 26-27 มีนาคม. 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยมี นายโมกสิทธิ์ ดวงกลาง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีบวงสรวงและวางศิล 0

  • ครู
  • 24 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:41:03 น.

  ร่วมพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” ในวันที่ 24 มีนาคม 2561
  ณ บริเวณวงกลมอำเภอขุนหาญ อ. ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมชี้แจงเรื่องกา 0

  • ครู
  • 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:26:16 น.

  นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น เพื่..

  อ่านต่อ
 • img

  การรับสมัครนักเรียนท 0

  • ครู
  • 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:43:14 น.

  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำการสอบในวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีนักเรียนระดับชั้น ม. 1 สมัคร จำนวน 42 คน ระดับชั้น ม. 4 สมัคร จำน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเตรียมการปรับป 0

  • ครู
  • 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:24:45 น.

  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประชุมเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งจะใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2561 ประชุมในว..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมชี้แจงการจัดทำ 0

  • ครู
  • 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:54:40 น.

  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งจะใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2561 ปร..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศภายใน ปีการศ 0

  • ครู
  • 10 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:11:23 น.

  การนิเทศภายใน ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ภาคเช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานแนะแนว
  นิเทศในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศภายใน ปีการศึกษ 0

  • ครู
  • 8 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:11:42 น.

  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ภาคเช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครูเข้ารับการนิเทศ จำนวน 10 คน ภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คณะครูเข..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศภายใน ปีการศ 0

  • ครู
  • 8 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:44:59 น.

  กิจกรรมนิเทศภายในของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ภาคเช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศภายใน ปีการศ 0

  • ครู
  • 8 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:34:45 น.

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กำหนดโครงการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มีนาค..

  อ่านต่อ
 • img

  การประเมินคุณภาพการศ 0

  • ครู
  • 6 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:51:57 น.

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยงานประกันคุณภาพทางการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยหน่วยงานต้นสังกัดคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการประเมิน จำนวน 16 มาตรฐาน 70 ตัว..

  อ่านต่อ
 • img

  การสอบ O-NET ระดับชั 0

  • ครู
  • 6 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 00:20:09 น.

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นศูนย์สอบ มีนักเรียนระดับชั้น ม.6 จาก 9 โรงเรียน ในอำเภอขุนหาญ จำนวน 623 คน มาสอบที่โรงเรียนขุนหาญวิ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมอำลาสถาบัน แส 0

  • ครู
  • 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:06:37 น.

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธย..

  อ่านต่อ
 • img

  แจ้งการเปิด-ปิดภาคเร 0

  • ครู
  • 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:19:14 น.

  ฝ่ายวิชาการ โดย นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิด-ปิดภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเพาะพันธุ์ปัญ 0

  • ครู
  • 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 17:53:21 น.

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน “จากวันเวลาที่บ่มเพาะ ถึงวันผลิดอกและออกผล” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเวทีแสดงผลงาน และจัดนิทรรศการของนักเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมต้อนรับและแสด 0

  • ครู
  • 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13:46:51 น.

  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการมอบดอกไม้ แสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับ นางสาวสุนิษา คำแหน ครูอัตราจ้างงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณนักศ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรการแข่ 0

  • ครู
  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 16:49:49 น.

  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพัน..

  อ่านต่อ
 • img

  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ 0

  • ครู
  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:51:41 น.

  นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของ เด็กหญิงสถาพร นิลสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้..

  อ่านต่อ
 • img

  แนะแนวนักเรียนระดับช 0

  • ครู
  • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:28:57 น.

  นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ พบปะ พูดคุย แนะแนวทางการศึกษา และแจ้งปฏิทินที่จะต้องดำเนินการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 25..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

5 อันดับนักข่าวปี 2566