• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายภูริทัต สามารถ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

  —  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การนิเทศภายใน ประจำ 0

  • 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:44:11 น.

  การนิเทศภายในโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

  1. กำหนดการการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  การสอบจุดประสงค์รายว 0

  • 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 05:33:38 น.

  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ที่ยังไม่สอบจุดประสงค์รายวิชาตรรกศาสตร์ ขอสอบได้ที่ห้องหมายเลข 4 ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561..

  อ่านต่อ
 • img

  การส่งสมุดรายวิชาตรร 0

  • 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 05:30:55 น.

  แจ้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ส่งสมุดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องหมายเลข 4 ฝ่ายวิชาการ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566