• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายพีรวรรธน์ จิตนวล

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนกวางโจนศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนกวางโจนศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  สัปดาห์แห่งการแบ่งปั 0

  ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 4 - 8 มี.ค. 62 ผอ. บังอร หนุนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา พร้อมคณะครูได้ออกเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำยลกวางโจน และตำบลธาตุทอง และให้ข้อมูลการศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  สัปดาห์แห่งการแบ่งปั 0

  ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 4 - 8 มี.ค. 62 ผอ. บังอร หนุนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษา พร้อมคณะครูได้ออกเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำยลกวางโจน และตำบลธาตุทอง และให้ข้อมูลการศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเสริมทักษะกีฬ 0

  โรงเรียนกวางโจนศึกษา โดย ผอ. บังอร หนุนวงษ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลแบบมืออาชีพ ให้แก่นักเรียนที่สนใจ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก ผู้บริหาร ครูโรงเรียนในกลุ่มตำบลกวางโจน และตำบลธาตุทอง
  อ่านต่อ

 • img

  ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไท 0

  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนกวางโจนศึกษาเข้าร่วมการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น Active Learnning และ การจัดกิจกรรม PLC ร่วมกับคณธครูในกลุ่มสาระฯ ภาษาไ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการใช้ระบบINNOVA 0

  ดร.โอ๊ด เดินทางมาติตามและอัพข้อมูลการใช้ระบบ Innovation SBMLD คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation ของสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ชัยภูมิ
  ที่โรงเรียนกวางโจนศึกษา ครับ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมค่ายพักแรมลูก 0

  เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ท่ี่ผ่านมากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนกวางโจนศึกษา นำคณะลูกเสือเนตรนารี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับฯ ประมาณ 320 คน นำโดยรองผู้อำนวยการประจวบ ระโหฐาน จัดกิกรรมอยู่ค่ายพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วม kick off ป้องกั 0

  นายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธารในกิจกรรม kick off ป้องกันไฟป่าของชาวตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จัดโดยเทศบาลฯธาตุทอง และชาวบ้านในตำบลธาตุทอง มีนักเรียนจากโรงเรียนกว่งโจนศึกษาเข้..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ปกครอง 0

  โรงเรียนกวางโจนศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 61 วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธาน และคณะกรร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผูปกครองนักเรี 0

  วันศุกร์ ที่ 16 พฤษจิกายน 2561 นายมนตรี ชาลีเครือ นากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกินทางมาป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ปรพจำภาคดรียนที่ 1 / 61 ของโรงเรียนกวางโจนศึกษา และท่านได้พบปะพูดคุยผู้ปกคร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผูปกครองนักเรี 0

  วันศุกร์ ที่ 16 พฤษจิกายน 2561 นายมนตรี ชาลีเครือ นากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกินทางมาป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ปรพจำภาคดรียนที่ 1 / 61 ของโรงเรียนกวางโจนศึกษา และท่านได้พบปะพูดคุยผู้ปกคร..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรม sbmld เพิ่มเติม 0

  วันนี้เรามาเพิ่มเติม ทักษะการใช้ระบบ innovation จัดการศึกษา ที่ รร. หนองขามวิทยา
  วิทยากรท่านเดิม ดร. โอ๊ะ ครับ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผ้าป่าศิษย์เก่า กจ. 0

  ขอบคุณคณะศิษย์เก่า กจ. รุ่น 8 ที่มาทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง ครับ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุก ๆ ท่านครับ..

  อ่านต่อ
 • img

  การรับสมัครนักเรียนใ 0

  นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบ INOVATION นี้ได้เลยนะครับ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมค่ายลูกเสือ 2 0

  เดินทางไกล พิธีเปิด

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566