• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางสุภาวดี ภาระดี

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนสีชมพูศึกษา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  —  โรงเรียนสีชมพูศึกษา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ที่นี่สีชมพูศึกษา 0

  8-9เม.ย.2562 รับมอบตัว ม. 1 ม. 4 เรียบร้อยแล้ว....หยุดพักผ่อนได้...เจอกันใหม่เปิดเทอม
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  วันไหว้ครูประจำปีการ 0

  ได้ฤกษ์งามยามดี วันนี้ที่ศิษย์ได้แสดงคารวะบูชา กตัญญู กตเวทิตา และบูชาคุณครู 14 มิถุนายน 2561..

  อ่านต่อ
 • img

  The Marathon Meeting 0

  การประชุมร่วมหลายวาระสำคัญ ครึ่งบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การปฏิบัติหน้าที่่ราชการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยนิติกร พีระพงศ์ สงกลาง กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น/ SBMLD New Innovation โ..

  อ่านต่อ
 • img

  วันเกียรติยศลูกตะวัน 0

  โรงเรียนสีชมพูศึกษา จะดำเนินการกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เกิดความภาคภูมิใจและไ..

  อ่านต่อ
 • img

  จงเตรียมพร้อม 0

  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 คณครูนำนักเรียนพัฒนาศูนย์การเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อม 0

  ประชุมเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและการแสดง

  อ่านต่อ
 • img

  ลอยกระทง2560 0

  โรงเรียนสีชมพูศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณี....ณ เทศบาลสีชมพู..

  อ่านต่อ
 • img

  กฐินพระราชทาน 0

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประกอบด้วย ขบวนวงโยธวาทิต ขบวนฟ้อนรำที่อ้อนช้อย สวยงาม ขบวนป้ายงานกฐินพระราชทาน ณ วัดสีชมพู....นับเป็นบุญกุศลยิ่งนัก..

  อ่านต่อ
 • img

  เปิดเรียนประจำภาคเรี 0

  วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสีชมพูศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ครู นักเรียน ต่างดีใจที่ได้กลับมาเจอกัน หลังจากหยุดพักผ่อนไปสองสัปดาห์..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมลูกเสือ 0

  สพป.ขก 4..จัดอบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง 12-18 ตุลาคม 2560....

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีบำเพ็ญถวายเป็นพร 0

  วันที่ 13 ตุลาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ณ วัดสีชมพู..

  อ่านต่อ
 • img

  เราทำดีด้วยหัวใจ 0

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีขมพู เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เราทำความดีด้วยหัวใจ..ณ หอประชุมอำเภอ...ในการนี้ นางสุภาวดี ภาระดี รองผู้อำนวย..

  อ่านต่อ
 • img

  การฝึกภาคสนามนักศึกษ 0

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางสุภาวดี ภาระดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกชั่วคราว โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ..

  อ่านต่อ
 • img

  การพัฒนาบุคลากร 0

  โรงเรียนสีชมพูศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมใหม่ (New Innovation for Digital School Management) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแสงตะวันอาคาร 3 ได้รับเกียรต..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564