• img

  อบรมเชิงปฏิบัติการทบ.. 0

  ข้าพเจ้า นายคมสันต์ บุญพบ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินการบันทึกภาพและจัดสถานที่ตามที่ได้ัรับมอบหมาย การอบรมเช..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย.. 0

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอปักธงชัย ร่วมกับโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนอายุ 14..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  แต่งกายผ้าไทย.. 0

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้นักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทย ในทุกวันศุกร์อย่..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  อบรม PLC 0

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้นวัตกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู..

  อ่านเพิ่มเติม