• ข่าว ล่าสุด

ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา

ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายกิตติพศ เทศน์สิงห์ นายธนากร สนเจริญ และนายเศรษฐพงษ์ เหล่าจันทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ซึ่งเคยเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้นำน้ำดื่ม เครื่องดื่มและขนมมามอบให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS