• ข่าว ล่าสุด

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเลิกยา/สุรา

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเลิกยา/สุรา

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลปักธงชัย จัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการเลิกยาสูบ/สุรา และสนับสนุนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับเพศศึกษา การกระทำรุนแรง ยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเลิกยา/สุรา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS