• ข่าว ล่าสุด

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (แผนการเรียนรู้,ถอดบทเรียน)

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (แผนการเรียนรู้,ถอดบทเรียน)

ข้าพเจ้านางสาวดวงใจ เขียวเซ็น ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีนายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเป็นผู้นำทีมวิทยากรไปขับเคลื่อนที่โรงเรียนเทศบาล1 (สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมป์) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 โดยเน้นกิจกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการถอดบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (แผนการเรียนรู้,ถอดบทเรียน) —  น.ส.ดวงใจ เขียวเซ็น
0 COMMENTS