• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมแนะแนว ม.4

กิจกรรมแนะแนว ม.4

ข้าพเจ้านางจิรสุดา ก่อบุญ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนกิจกรรมแนะแนว ม.4 โดยในวันนี้ นักเรียนชั้นม.4 ได้แต่งคำกลอนผ่านทางสื่อออนไลน์ในชั่วโมงเรียน และเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทย ทุกคนในยุคโควิด 19 งานแนะแนวจึงได้นำกลอนบางส่วนมาเพื่ออยากให้ทุกท่านได้อ่านเป็น กำลังใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง

กิจกรรมแนะแนว ม.4 —  นางจิรสุดา ก่อบุญ
0 COMMENTS
User Image
นางจิรสุดา ก่อบุญ
ผู้เขียนข่าว
PROFILE