• ข่าว ล่าสุด

มอบเกียรติบัตรแข่งขันกิจกรรมวิถีพุทธ

มอบเกียรติบัตรแข่งขันกิจกรรมวิถีพุทธ

วันที่ 18 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะกิจกรรมวิถีพุทธให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยมีท่านรองพิศมัย ทบพักตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตรแข่งขันกิจกรรมวิถีพุทธ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS