• ข่าว ล่าสุด

นิเทศออนไซต์

นิเทศออนไซต์

วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้ช่วยอัจฉริยา ยศวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ให้การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียน

นิเทศออนไซต์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS