• ข่าว ล่าสุด

M.B.V. ROBOT/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์

M.B.V. ROBOT/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ได้พัฒนาหุ่นยนต์ MBV#1 เพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดค่ายพัฒนยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์ MBV#2 ,MBV#3, MBV#4 เพื่อให้บริการกดเจลแอลกอฮอร์อัติโนมัติสำหรับคณะครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

M.B.V. ROBOT/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ —  นางจิตสุภาฏ์ เสริฐศรี
0 COMMENTS