• ข่าว ล่าสุด

ค่ายพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์

ค่ายพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 18-19 กันยายน 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศ าสตร์ โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และท่านดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ค่ายพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านวิทยาศาสตร์ —  นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
0 COMMENTS