• ข่าว ล่าสุด

โครงการหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ

โครงการหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ

วันที่18กันยายน2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) ได้จัดโครงการหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ (ศิลปะสร้างสรรค์ปฐมวัย)โดยมีท่านพิพัฒน์พงษ์ วันทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

โครงการหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ —  น.ส.จุฑาทิพย์ บุญยืด
0 COMMENTS