• ข่าว ล่าสุด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินฯ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินฯ

เมื่อวันที่26 กันยายน 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 กับคณะครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัม์ อบจ.นครราชสีมา ณ ห้องลำตะคอง โรงแรมแคนทารี่ โฮเทล จ.นครราชสีมา ขอบขอบพระคุณท่านเชาวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินฯ —  นายวิวัฒน์ กางการ
0 COMMENTS
User Image
นายวิวัฒน์ กางการ
ผู้เขียนข่าว
PROFILE