• ข่าว ล่าสุด

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

วันที่ 23 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ SBMLD innovation ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา บ้านวังกะทะ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขอบพระคุณโอกาสและประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ครับ

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม —  นายภีชภัช อ่วมเกิด
0 COMMENTS