• ข่าว ล่าสุด

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

วันที่ 26 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ"ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์" และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ SBMLD innovation ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงแรม แคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอบพระคุณโอกาสและประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ครับ

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ —  นายภีชภัช อ่วมเกิด
0 COMMENTS