• ข่าว ล่าสุด

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

วันที่ 27 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายภีชภัช อ่วมเกิด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ"อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา" และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ SBMLD innovation ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ขอบพระคุณโอกาสและประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ครับ

ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา —  นายภีชภัช อ่วมเกิด
0 COMMENTS