• ข่าว ล่าสุด

มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน

มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS