• ข่าว ล่าสุด

ไหว้ศาลพระพรหม

ไหว้ศาลพระพรหม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นางสาวพิศมัย ทบพัตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูสุรสีห์ จันทร์รัตนประภา และ คุณครูมยุรี มิศิลา กราบลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพรหม ศาลเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ไหว้ศาลพระพรหม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS