• ข่าว ล่าสุด

พิธีประดับกระดานบ่า ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1

พิธีประดับกระดานบ่า ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดกิจกรรม Block Course ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 -30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

พิธีประดับกระดานบ่า ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS