• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรม Block Course วันที่ 3

กิจกรรม Block Course วันที่ 3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดกิจกรรม Block Course ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 -30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กิจกรรม Block Course วันที่ 3 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS