• ข่าว ล่าสุด

การให้ขวัญกำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน

การให้ขวัญกำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มาให้ขวัญกำลังใจคณะครู และนักการ ภารโรง ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและวางแผนในการประดับตกแต่งรถขบวนแห่บุปผชาติ ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การให้ขวัญกำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS