• ข่าว ล่าสุด

หมวดเกษตรกรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวนถาด

หมวดเกษตรกรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวนถาด

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ครูเจริญรัตน์ กลิ่นดอกแก้ว และครูเหมหาญ ปะพาน หมวดเกษตรกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการจัดสวนถาด เพื่อส่งเสริม และเสริมทักษะให้นักเรียน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

หมวดเกษตรกรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวนถาด —  น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ
0 COMMENTS