• ข่าว ล่าสุด

ตรวจสอบทางเดินท่อส่งน้ำ

ตรวจสอบทางเดินท่อส่งน้ำ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องสูบน้ำ และการวาางท่อทางเดินของน้ำ โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ร่วมตรวจสอบ และคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ตรวจสอบทางเดินท่อส่งน้ำ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS