• ข่าว ล่าสุด

ทดลองสูบน้ำเข้าสระ

ทดลองสูบน้ำเข้าสระ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ทำการทดลองสูบน้ำเข้าสระ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คณะครู ร่วมให้กำลังใจในการทำงาน

ทดลองสูบน้ำเข้าสระ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS