• ข่าว ล่าสุด

สังเกตชั้นเรียน PLC

สังเกตชั้นเรียน PLC

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคุณครูเพียงจันทร์ คุณอุดม ครูต้นแบบปฏิบัติการสอน โดยมีครูผู้ร่วมชั้นเรียน สังเกตชั้นเรียนร่วมกัน

สังเกตชั้นเรียน PLC —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS