• ข่าว ล่าสุด

ประชุมนักเรียนเรื่องระเบียบการแต่งกาย

ประชุมนักเรียนเรื่องระเบียบการแต่งกาย

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบในการแต่งกายของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในการเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ด้วยความรักและห่วงใยจากท่านผู้อำนวยการ

ประชุมนักเรียนเรื่องระเบียบการแต่งกาย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS