• ข่าว ล่าสุด

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงแนวทางดำเนินการของโรงเรียน ก่อนปืดภาคเรียน

ประชุมประจำเดือนตุลาคม —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS