• ข่าว ล่าสุด

รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ

รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าได้มีโอกาส ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า โดยไม่ทราบล่วงหน้า รู้ก่อนพระองค์ท่านและคณะจะมาถึงโรงทอผ้าประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ —  นางจุไรรัตน์ อุปนันท์
0 COMMENTS