• ข่าว ล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและส่งไฟล์ในรูปแบบออนไลน์ ด้วย google drive

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและส่งไฟล์ในรูปแบบออนไลน์ ด้วย google drive

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและส่งไฟล์ในรูปแบบออนไลน์ ด้วย google drive ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและส่งไฟล์ในรูปแบบออนไลน์ ด้วย google drive —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS