• ข่าว ล่าสุด

รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 เครื่อง

รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS