• ข่าว ล่าสุด

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 65

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 65

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 จาก พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 65 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS