• ข่าว ล่าสุด

นายก ดร.ยลดา อวยพรวันครู ปี 64

นายก ดร.ยลดา อวยพรวันครู ปี 64

?? เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2564 ?? “สร้างครู เพื่อให้สร้างคน เร่งพัฒนาตน ให้เยาวชนได้ทำตาม” ในวันที่ 16 มกราคมนี้ คือวันครูแห่งชาติ หน่อยขอน้อมรำลึกในพระคุณครูทุกท่าน ผู้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ได้ดี ให้มีอนาคต เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้คุณครูทุกท่านมีความสุข มีกำลังกายกำลังใจ? ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ?ให้กับเด็ก มีความฝัน? มีความมุ่งมั่น? มีเป้าหมายในชีวิต ขอให้คุณ?ครูทุกท่านเปี่ยมด้วยพลังในการผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี? "สร้างคนคุณภาพ?" ให้กับเมืองโคราชและสังคมไทยค่ะ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล 16 มกราคม 2564 #วันครู2564 #ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ #พัฒนาเมืองโคราช #ระบบการศึกษาไทย #หน่อยยลดา

นายก ดร.ยลดา อวยพรวันครู ปี 64 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS