• ข่าว ล่าสุด

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17/01/64 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ต.หนองงูเหลือม และคณะครูนักเรียน รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน ด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปัดกวาดถนนหนทางให้สะอาด จิตอาสาและคณะครูนักเรียนประมาณ 170 คน

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS