• ข่าว ล่าสุด

กราบขอพร ประธานชมรมศิษย์เก่า

กราบขอพร ประธานชมรมศิษย์เก่า

ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564

กราบขอพร ประธานชมรมศิษย์เก่า —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS