• ข่าว ล่าสุด

กราบขอพร กำนันตำบลหนองงูเหลือม

กราบขอพร กำนันตำบลหนองงูเหลือม

ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564

กราบขอพร กำนันตำบลหนองงูเหลือม —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS