• ข่าว ล่าสุด

กราบขอพร พระปลัดจรูญ โกสโล

กราบขอพร พระปลัดจรูญ โกสโล

ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564

กราบขอพร พระปลัดจรูญ โกสโล —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS