• ข่าว ล่าสุด

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.12

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.12

'ในหลวง' พระราชทานทุนการศึกษานักเรียน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ผู้ว่าโคราช นำ นร. #โรงเรียนหนองงูเหลือมฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนฯ ?? เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) ในครั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำ นางสาวโสภิภัทร เผื่อนงูเหลือม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 และนางธัญวรัตม์ โคตรบรม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และรับพระราชทานทุนดังกล่าว ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า "การที่โครงการทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย ครูอาจารย์ทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุน นับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน" ขอบคุณข่าว : ไทยโพสต์

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.12 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS