• ข่าว ล่าสุด

แสดงความยินดีกับ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา

แสดงความยินดีกับ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา

ผู้บโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ สจ. รักชาติ กีรติวัฒนศักดิ์ ในโอกาสรัยตำแหน่ง ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีกับ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS